Færre flyktninger til innvandringstette områder

Kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner er opptatt av at «barna skal ha anledning til delta på fellesarenaer der det snakkes norsk».
Foto: Regjeringen
Nyankomne flyktninger skal ikke lenger bosettes i områder med over 30 prosent innvandringsandel. Det betyr stopp i flyktninger til blant annet Grorud, Søndre Nordstrand og Holmlia.

I 2019 er det anslått å komme 5350 flyktninger til Norge. Regjeringen går nå inn for å få disse bosatt i områder og bydeler der innvandrerandelen er under 30 prosent, melder VGNett.

Tiltaket betyr at det ikke vil bli bosatt flyktninger i for eksempel Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand, eller områder som Strømsø og Danvik-Fjell i Drammen.

Områder som Stovner vil i årene som kommer få færre nyankomne.
Foto : Inge Knoff

Vi tror det er en styrke med bedre balanse.

– Vi tror det er en styrke med bedre balanse. I mange av områdene er det både høy arbeidsledighet, fattigdom, trangboddhet og frafall i skolen, og jeg tror at bosetting i alle deler av Norge bidrar til bedre integrering, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til VG.

Vil diskutere løsninger
Samtidig utnevner Regjeringen et ekspertutvalg for å kartlegge utfordringer og mulige løsninger på levekår- og integreringsutfordringer.

– Hva slags konsekvenser har det å vokse opp der både arbeidsledighet, fattigdom og sosiale utfordringer kombinert? Vi må unngå at sosiale utfordringer går i arv. Utvalget skal gi kunnskap og innsikt, men også komme med forslag til hvordan vi kan bevare åpne og inkluderende byer også 20 år frem i tid, sier Sanner.

Greit å spre
Utvalgsmedlem Sahra Jaber har jobbet tett med ungdommer, foreldre og lokalmiljø gjennom Alnaskolen, et tiltak for å utvikle lederkompetanse blant ungdom. Hun er positiv til at nyankomne flyktninger spres i større grad.

– Disse menneskene kan være ressurser i andre byer, og det vil lette på utfordringene for stedene som allerede er utsatt. Å plassere alle på samme sted skaper bare større forskjeller i samfunnet, og jeg tror man kan jobbe bedre med dem spredt, sier hun til VG.