Politiets utlendingsenhet nedbemanner på grunn av få asylsøkere

 
Foto: Hafjell
Til sammen 58 stillinger skal bort i Politiets utlendingsenhet (PU). Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid.

Flere ansatte har allerede sluttet, og stillingene har ikke blitt erstattet. Siden 1. januar 2017 har antallet fast ansatte blitt redusert med om lag 150 personer.

– Budsjettsituasjonen og en betydelig redusert oppgavemengde medfører at PU må redusere bemanningen. Videre er det nødvendig at PU har riktig kompetansesammensetning for å være i stand til å løse pålagte oppgaver best mulig, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

For å forsøke å unngå oppsigelser ønsker PU å tilby overtallige ansatte muligheten til å søke om sluttavtaler. PU kommer også til å forsøke å finne ledige stillinger til overtallige ansatte andre steder i politi- og lensmannsetaten.

– Arbeidsgiver er opptatt av å gjennomføre denne prosessen på en ryddig måte, og i tett samarbeid med fagforeninger og vernetjenesten, sier personalsjef i PU Kristin Fiksdal Eide.

Men det er neppe slutt med dette.

– På lengre sikt er det sannsynlig at antall ansatte skal reduseres ytterligere for å tilpasse organisasjonen til oppgaver og budsjetter, opplyser PU i en pressemelding.

(©NTB)