Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

 
Foto: National Geographic
Blant flyktninger i alderen 18 til 29 år som har kommet til Norge som mindreårige uten foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017.

Dette er en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved utgangen av 2017 bodde det drøyt 9.200 personer i Norge som mellom 1996 og 2017 har fått vedtak om opphold som enslige mindreårige flyktninger.

Andelen i arbeid eller utdanning blant andre flyktninger i samme aldersgruppe som også kom som mindreårige, men i følge med foreldrene, var på 78 prosent i 2017.

Afghanere er den klart største gruppen blant enslige mindreårige flyktninger i Norge med en andel på 46 prosent. Deretter følger Eritrea med 15 prosent, Somalia med en andel på 12 prosent og syrere, som utgjør 6 prosent.

De aller fleste, 84 prosent, som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger er gutter. I den største gruppen – afghanere – er andelen 98 prosent.

Sammenlignet med hele befolkningen i alderen 18 til 29 år er det relativt flere i gruppen som kom som enslige mindreårige flyktninger, som får sosialhjelp. Særlig gjelder dette blant kvinner der 5 prosent fikk sosialhjelp. I den jevnaldrende befolkningen totalt er denne andelen under 1 prosent.

(©NTB)