Innvandrere setter pris på parkene i Oslo

 
Foto: flickr.com
Innvandrere liker seg bedre i parkene enn ute i marka, ifølge forsker.

En gruppe forskere valgte ut noen bostednære grøntområder i Oslo, som Furuset, Godliaskogen og Mariholtet for en undersøkelse.

Forskerne spurte innbyggerne om hva de verdsetter av parker, bygårder, felleshager, kolonihager og bymarka.

Furuset har en høy innvandrerandel i befolkningen, mens andelen er lav på Godlia. Informantene på Furuset tilla ikke skogområder uten mennesker og bygninger like stor betydning. Dette reflekteres også i at færre beboere på Furuset enn ved Godliaskogen bruker Østmarka.

 – Mange er glad i by-natur, men ikke alle fristes så mye av å gå i marka, sier forsker Margrete Skår fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Skår forklarer videre at innvandrere er veldig glad i natur og de synes grøntområdene er viktig for trivsel, helse og bygging av stedidentitet.

– Flere vi snakket med på Furuset uttrykte at en viktig grunn til å bo der nettopp er det grønne. De forteller at de bruker drabantby-naturen mye, integrert i hverdagen og sammen med barna, sier Skår.

Klikk her for å lese mer om saken på forskning.no