Ønsker streng, bærekraftig og rettferdig politikk

– Vi tar imot flere kvoteflyktninger enn hva FpU skulle ønske, sier ungdomspartiets formann Bjørn Kristian Svendsrud.

– Vi ønsker å bruke mer penger på å hjelpe i nærområdene, hvor vi kan hjelpe mange flere for samme sum som i høykostlandet Norge. Samtidig er det viktig at de som får opphold i Norge kommer til et system som gir god integrering. Det er viktig at innvandrere lærer seg norsk, tar seg utdanning, får seg jobb og bidrar til det norske samfunnet.

Svendsrud forteller til Utrop at FpU ønsker en streng, bærekraftig og rettferdig innvandringspolitikk der de hjelper de som trenger det aller mest, og at flyktninger som får opphold i Norge blir en del av det norske samfunnet.

– Frontene er ofte steile i innvandringsdebatten. Hvordan kan vi dempe konfliktnivået? 

Vi har mange i FpU med innvandrerbakgrunn, og jeg tror den beste løsningen for å rekruttere flere til FpU, er å snakke om vår politikk.

– Uavhengig av hva man mener i innvandringsdebatten, er det veldig viktig at alle bidrar til en redelig og ordentlig debatt. Jeg tror det er viktig at begge sider tenker godt gjennom hva man sier i debatten og unngår å skape unødvendig konflikt. Samtidig må vi aldri være redde for å diskutere innvandring, det har vi tjent på i den norske debatten.

Flere møtepunkter

– Hvor viktig er det for integreringen at det blir flere felles møtepunkter mellom befolkningen og innvandrere?

– Det er helt avgjørende for å sikre en god integrering at vi har flere felles møtepunkter mellom innvandrerne og den øvrige befolkningen. Det at man møtes i sikre og gode rammer, er positivt både for befolkningen og innvandrerne som har ankommet. At man møtes og snakker med hverandre bidrar ofte til gjensidig respekt og større forståelse for hverandre. I tillegg er felles møteplasser en viktig arena for innvandrerne til å lære seg norsk og de felles verdiene og normene som er gjeldende i Norge. 

– På hvilke områder skiller ungdomspartiet og moderpartiet lag i disse spørsmålene?

– Både ungdomspartiet og moderpartiet er enig i at vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk der vi hjelper flest mulig, og at vi ikke gjør det gjennom en naiv flyktningpolitikk. Jeg er derfor svært glad for at den nye regjeringsplattformen åpner opp for at vi kan ta imot noen færre kvoteflyktninger dersom asylankomstene øker.

– Bør vi ta inn flere eller færre innvandrere og flyktninger enn moderpartiet legger opp til?

– Vi tar imot flere kvoteflyktninger enn hva FpU skulle ønske, men dette er et kompromiss i regjeringen. Vi har rekordlave asylankomster, noe som gir rom for flere kvoteflyktninger.

Alle frihetselskende

– Hva gjør dere for å rekruttere unge innvandrere til deres parti?

– Vi har mange i FpU med innvandrerbakgrunn, og jeg tror den beste løsningen for å rekruttere flere til FpU er å snakke om vår politikk. Vi ønsker å rekruttere alle frihetselskende individer uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller hudfarge.

– IS-krigere kommer hjem, skal vi ta dem imot, hva tenker dere om dette?

– Alle norske borgere har rett til å vende tilbake til Norge. Vi mener, i likhet med justisminister Tor Mikkel Wara, at norske IS-krigere som mot formodning vender tilbake skal straffeforfølges.  

– Flere innvandrere blir bosatt i områder med mye innvandring, hvordan vil det påvirke integreringen?

– Det er en utfordring at flere innvandrere blir bosatt i områder der andelen innvandrere er høy fra før av. I enkelte deler av Oslo ser vi at det har blitt bosatt for mange innvandrere, noe som er krevende for integreringen. Dette er også belyst av lederen av Minotenk, Linda Noor. 

Talspersonen er en intervjuserie med ungdomspartienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.