Nytt buddhisttempel bare for kvinner

Thich Vien Hanh (til høyre) sammen med to av sine kollegaer i templet Chua Phouc An i Kristiansand.
Foto: Privat
Norges første buddhisttempel ledet av nonner er etablert i Kristiansand. 
0Shares

Det vietnamesiske buddhistsamfunnet i Kristiansand kjøpte i fjor en bygning på 1000 kvadratmeter som ble innviet som tempel i februar. Det er ledet av nonnen Thich Vien Hanh, og templet har fått navnet Chua Phouc An, som betyr “Tempelet for god karma og et godt liv”.

Ikke sett på som ordinerte nonner
Leder av buddhistforbundet Egil Lothe forteller til Utrop at det finnes nonneklostre i alle land, men i noen tradisjoner som i theravada og tibetansk buddhisme er det tradisjonelt ikke ordinasjon for nonner. De blir ikke sett på som ordinerte nonner, men heller som kvinner som lever som nonner uten å være det helt.

Det er full nonneordinasjon i mahayanabuddhismen. Denne formen for buddhisme har spredt seg fra Kina og videre til Korea, Japan og Vietnam.

Leder av buddhistforbundet Egil Lothe på en konferanse i Shanghai.
Foto : Privat

Kvinnetempler er viktige fordi de viser at munker og nonner er likestilte i buddhismen.

– Det finnes mange nonnetempler, selv om de generelt har vært mindre betydningsfulle enn munkeklostrene, dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Det er også innført full ordinasjon fra Kina i theravada og tibetansk buddhisme selv om noen munker mener at denne ordinasjonen ikke er gyldig siden den kommer fra kinesisk buddhisme, sier Lothe.

Munker og nonner likestilt
Ifølge Lothe er klostre også templer i buddhismen. Det er åpne for begge kjønn, som kan delta i utøvelse av buddhismen gjennom liturgi i tempelhallen. Nonnene har sitt private område som kun er for dem.

– Hva går hverdagsrutinene ut på i templet?

– Nonnene leder på samme måte som munker morgen- og kveldsliturgi i tempelet. Her kan lekfolk av begge kjønn delta. De driver også med undervisning og tar seg av folk som ønsker veiledning. Nonnene tar hånd om bisettelser av buddhister og arrangerer høytidsfeiringer for buddhister, sier Lothe.

– Hvor viktig er det med kvinnetempler?

– Kvinnetempler er viktige fordi de viser at munker og nonner er likestilte i buddhismen. Det kan også være nonner i templer ledet av munker, men da blir nonnene gjerne sett på som mindre viktige enn munkene, sier lederen av buddhistforbundet.  

Gode ledere
Han forteller også at nonnene er viktige, fordi de har vist seg å være gode ledere og de har spilt viktige roller i verdenssamfunnet. Et godt eksempel er nonnen Cheng Yen som har stiftet en stor internasjonal humanitær organisasjon, Tzu Chi.