– Innvandrere «tar ikke» jobber i Norge

Linn Herland Landro er styremedlem og talsperson i hjelpeorganisasjonen Refugees Welcome Norway. Til vanlig jobber hun som daglig leder i Jobb X i Antirasistisk Senter
Foto: Hanna Skotheim
– «Innvandrere tar jobbene våre» er en klisjé som har fått vind i seilene, skriver spaltist Linn Herland Landro.
0Shares

Landro er avdelingsleder JOBB X, Antirasistisk Senter, i tillegg til kampanjeleder og styremedlem i Refugees Welcome Norway.

I et innlegg i Dagbladet viser Landro til til avisoppslag knyttet til en ny forskningsrapport Immigrasjon og sosial mobilitet, hvor hun sier seg kritisk til saksdekningen. 

– Overskriftene i en del aviser var sensasjonspregede, og ordlyden var gjennomgående bombastisk. Den var på grensen til aggressiv overfor innvandrere som gruppe. Overskriftene i seg selv gir et inntrykk av at alle med innvandrerbakgrunn bidrar negativt i det norske arbeidslivet.

Et dilemma
Landro viser til at debatten handler om at «innvandrere jobber ikke nok».

– Enten tar de jobbene, eller så er problemet at de ikke jobber. I Norge er det ikke arbeidsinnvandrere som er de mest sentrale i den store debatten om innvandring, og dermed er det mulig at en del ikke ser forskjellene mellom den ene formen for innvandring og alle de andre når begrepene i overskriftene blir så generelle.

Hun mener fokuset i spørsmålsstillingen bør endres.

– Dersom vi fortsatt skal være en del av EØS, som er åpenbart at vi kommer til å være i all overskuelig fremtid, må Norge finne virkningsfulle metoder for å forebygge de negative konsekvensene av arbeidsinnvandringen på et politisk nivå, uten å se ut til å skylde på arbeidsinnvandrerne i seg selv.

Klikk her for å lese innlegget