Politiet stopper minoritetsungdom

Politiet hentet barna i friminuttet.
Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gule_politi_veste.jpg?uselang=nb
Ny forskning viser at minoritetsungdom blir oftere anholdt av politiet.

Ifølge forskningen ble 21 ungdommer fra Norge, Finland, Sverige og Danmark intervjuet, hvor flesteparten var gutter. 111 av ungdommene hadde familiebakgrunn fra land i Afrika og Asia, men var født eller oppvokst i storbyer i Norden.

Nesten alle av minoritetsguttene intervjuet var blitt stoppet av politiet, uten å bli forklart hvorfor. Ifølget studien er minioritetsungdom oftere utsatt for det som kalles politiets Stopp og sjekkmetode

– Dette er den mest problematiske formen for møte med politiet. Ungdom på tvers av Norden har fortalt lignende historier om følelsen av at de ble kontrollert på grunn av en kombinasjon av etniske og sosiokulturelle uttrykk, sier Randi Solhjell, forsker ved Politihøgskolen.

Hun forteller at klær, utseende, religiøse uttrykk og andre faktorer spiller inn når unge blir stoppet.

Bekymret over situasjonen
Rundt 30 av norske ungdom som ble intervjuet til studien var fra Oslo sentrum, sør og øst.

Mange ungdom på tøyen føler seg mistenkeliggjort av politiet. Flere ungdom forteller at de blir stanset av politiet. Styremedlem i Tøyeninitiativet, Helge Renå, er bekymret.

– Vi er opprørte over de historiene ungdommene forteller. Vi opplever dette som en potensiell tillitskrise mellom ungdommene og politiet, sier Renå.

Klikk her for å lese mer om saken på nrk.no