De fleste høgskolene mangler handlingsplan for likestilling

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold.
Foto: Utrop
Nesten alle universitetene har handlingsplaner for likestilling og mangfold. Ved høgskolene står det betydelig dårligere til.

Kifinfo.no lager hvert år en oversikt over hvordan det står til med handlingsplaner for likestilling og mangfold ved landets universiteter og høgskoler.

Sammenlagt er det kun 15 av de 33 spurte institusjonene som har en slik handlingsplan, ifølge oversikten:

  • 9 av 10 universiteter har en handlingsplan
  • 4 av 9 vitenskapelige høgskoler har en samlet plan for likestillingsarbeid
  • 1 av 4 av statlige og 1 av 10 av de private høgskolene har slike planer.

Handlingsplan ikke prioritert

Kif-komiteens leder, Curt Rice, jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt saken.
Foto : Curt Rice, Wikimedia Commons
Curt Rice er rektor på OsloMet og leder av Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

– Hva tror du er grunnen til at det er kun halvparten av institusjonene som har en slik handlingsplan?

 – Jeg kan si på overordnet nivå at de institusjonene som ikke har handlingsplan, ikke har klart å prioritere arbeid med likestilling og mangfold, sier Rice.

Han forteller videre at Kif-komiteen kommer til å forsette og jobbe for økt bevissthet rundt saken. Komiteen har også organisert seminerer om gode handlingsplaner.

Permanent krav
I tillegg til å organisere seminarer, har Kif-komiteen bedt Kunnskapsdepartementet (KD) om å inkludere kravet om handlingsplan som et permanent element i tildelingsbrevene til lærstedene. Tildelingsbrevene er et årlig instruksjonskriv fra departementet til institusjonene.

– Vi har fått KD til å understreke kravet om handlingsplan i tildelingsbrev. Etter oppfordring har vi skrevet direkte til styrene. Men vi vil lykkes best i de situasjonene der det finnes en enkel person som brenner for denne saken i de ulike institusjonene, sier Rice.

Hege Elisabeth Løvbak jobber som likestillingsrådgiver ved UiO og er overrasket over at det er så få som har en handlingsplan for likestilling og mangfold.

­­

– Hva er så viktig med denne handlingsplanen?

– I jobben min er det viktig at arbeidet med likestilling er forankret i ledelsen. Handlingsplanen konkretiserer arbeidet med likestilling og setter mål som vi må strekke oss etter som institusjon. Det er av betydning for likestilling i seg selv, det vil si at man får ekstra trykk og fokus på det man skal gjøre, men en handlingsplan gir også selve likestillingsarbeidet legitimitet, sier Løvbak.

Redegjøre for sitt arbeid
Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold, og institusjonene skal som arbeidsgivere redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold.

Rønnaug Retterås, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), forteller til Kifinfo at hun er usikker på om antall institusjoner med handlingsplan gjenspeiler arbeidet med likestilling og mangfold. 

– Om dette arbeidet er nedfelt i en handlingsplan eller andre dokumenter, er ikke vi i LDO så opptatt av. Men at institusjonene gjør en god jobb og kan redegjøre for det, det er viktig, sier Retterås, og fremhever videre: 

– Dersom universiteter og høgskoler ikke har en handlingsplan, og ikke kan vise til konkret arbeid, kan vi stille spørsmål ved hvor aktivt forskningsinstitusjonene faktisk jobber.

 Klikk her for å lese mer om saken på Khrono.no