Absurd forsvar for folkemordets retorikk

0
Å omtale et samfunnsproblem som en sjukdom kan være på sin plass – noe ganske annet er det å omtale en gruppe mennesker som sjuke.

Er det verkeleg skandaløs evaluering?

0
I dei norske styresmaktenes handtering av denne saka, vart alle reglar og rutinar følgt. Difor kan denne innsatsen med rette kallas «super».

U-fritt skolevalg

0
«Fritt skolevalg er noe vi lærere snakker mer om enn dårlig lønn – jeg tror det sier noe!»

Slik avspores debattene om muslimer og antisemittisme

0
Uriktige gjengivelser, personfokus og avsporinger: Slike virkemidler brukes for å unngå en debatt om at muslimer uriktig stemples som selve den antisemittiske «smittekilden».

Skandaløs evaluering av Abbasi-utsendelsen

0
Grov urett ble begått da Abbasi-familien fra Trondheim ble forsøkt deportert. At utsendelsen i ettertid er beskrevet som "super" fra Stortingets talerstol, tar skandalen til et nytt nivå.

Nasjonalisme i India påvirker verden – Er Norge en fredsnasjon, bør vi bry oss

Indias nåværende regjering spiller et farlig spill som kan sette en hel region i flammer. Det angår mange flere enn de som bor der. Med landets omtrent 200 millioner muslimer er det lite klokt å spille på religiøse skillelinjer og forsøke å tjene vestlig støtte ved å selge det utdaterte narrativet om at muslimer er terrorister.     

Fredsprisvinneren tilstede ved utstillingsåpning

0
Etiopias statsminister og årets fredsprisvinner, Abiy Ahmed, var tilstede ved åpningen av årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter onsdag ettermiddag.

– Nye språkkrav vil ramme døve flyktninger

0
– Lovendring vektlegger testing av flyktningers språkkompetanse i ett språk, norsk. Det er derfor urimelig at samme vilkår skal gjelde for døve flyktninger som testes i to ulike språk, skriver høgskolerektor i kronikk.

Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk

0
5.000 kvoteflyktninger bør være et absolutt minimum av hva Norge skal ta imot årlig, mener utvalgsleder Sondre Hansmark i Venstre.

Finnmark: Samiske gutter vedlikeholder tradisjoner og jentene tar utdannelse – litt som på Grønland.

0
«Kjønnsrollemønstrene jeg observerer blant norske samer er påfallende like de jeg ser hos fiskere på Grønland»