– Nye språkkrav vil ramme døve flyktninger

Lovendring om språkkrav i norskopplæringen vil gjøre det vanskeligere for døve flyktninger, mener høgskolelektor. Flyktningene blir nødt til å lære skiftlig norsk og norsk tegnspråk (Foto: Illustrasjonsbilde)
Foto: Unsplash/Andrei Lazarev
– Lovendring vektlegger testing av flyktningers språkkompetanse i ett språk, norsk. Det er derfor urimelig at samme vilkår skal gjelde for døve flyktninger som testes i to ulike språk, skriver høgskolerektor i kronikk.
0Shares

Elisabet Trengereid Olsen, høgskolelektor i faggruppe for tegnspråk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet mener språkkrav fra Kunnskapsdepartementet kan få uheldige følger for døve som søker permanent opphold i Norge.

– Lovendringen vektlegger testing av flyktningers språkkompetanse i ett språk, norsk. Det er derfor urimelig at samme vilkår skal gjelde for døve flyktninger som testes i to ulike språk, skriver høgskolelektor Elisabet Trengereid Olsen i kronikken.
Foto : hvl.no

I en kronikk i Forskersonen viser hun til at kravet om antall timer norskopplæring for flyktninger på kommunale introduksjonsprogram, skal erstattes med krav om at den enkelte skal oppnå et visst nivå i muntlig og skriftlig norsk.

– Døve flyktninger nevnes ikke spesifikt i høringsnotatet fra KD, og det er ikke avklart om endringen i kompetansekrav skal gjelde denne gruppen. Forslaget er dermed ikke særlig gjennomtenkt når det gjelder døve flyktninger, og det er en reell fare for at de er uteglemt i en prosess som i høyeste grad angår dem selv.

Flere utfordringer

Mange flyktninger kommer fra fattige og krigsherjede land, og har ikke lært sitt nasjonale tegnspråk.

– Få døve som kommer fra slike land, har fått språkopplæring eller skolegang i oppveksten. Noen av dem har verken lært sitt nasjonale skriftspråk eller sitt nasjonale tegnspråk fra før og kan i varierende grad være analfabeter.

En annen utfordring er at manglende skolegang og språkdeprivasjon, som kan gjelde for døve flyktninger, er ikke definert som gyldige grunner for fritak.

– Hvis døve flyktninger ikke blir inkludert i unntaksordninger, kreves det at de behersker både skriftlig norsk og norsk tegnspråk, skriver hun videre.