Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk

Norge må ta imot 5.000 kvoteflyktninger som et absolutt minstekrav, sier Unge Venstre-leder og sentralstyremedlem Sondre Hansmark.
Foto: Unge Venstre
5.000 kvoteflyktninger bør være et absolutt minimum av hva Norge skal ta imot årlig, mener utvalgsleder Sondre Hansmark i Venstre.

– Det er behov for store liberaliseringer i asylpolitikken. Vi må ta imot flere kvoteflyktninger, gjøre det enklere å få familiegjenforening og gi opphold til barn på flukt, sier Unge Venstre-leder og sentralstyremedlem Sondre Hansmark.

Han leder et Venstre-utvalg som ser på justis-, asyl- og flyktningpolitikken i et nytt partiprogram fram mot 2021. Utvalget har ikke konkludert sitt arbeid, og Hansmark understreker at forslagene foreløpig står for hans egen regning.

– Vi mener 5.000 kvoteflyktninger, som FN har bedt oss om å ta imot, skal være et gulv for hva vi skal ta imot. Det må være et absolutt minstekrav, sier han til NTB.

Hansmark fremholder at asyl- og flyktningpolitikken har vært strammet kraftig inn av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kjølvannet av flyktningkrisen høsten 2015.

– Dette ønsker vi å reversere. Vi må tilbake til en normalsituasjon, sier han.

Hansmark trekker blant annet fram kravet om å fjerne midlertidig oppholdstillatelse for barn som er på flukt alene.

– Alle som kommer alene, skal få permanent opphold. Det er den viktigste kampen i neste stortingsperiode, sier han.

Nytt er det også at Venstre trolig vil gå til valg på å fjerne tidsfristen og gebyret for å søke om familiegjenforening og grunnlovsfeste retten til å søke asyl.

– Gebyrer og strenge tidsfrister gjør det vanskelig å fremskaffe nødvendige papirer. Og hvis man ikke klarer det innen tidsfristen, er løpet kjørt, sier Hansmark.

Samtidig vil han gi alle barn som fødes i Norge av foreldre med oppholdstillatelse, rett til norsk statsborgerskap. Alle barn som har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, bør få permanent oppholdstillatelse, mener Hansmark.

Innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Jon Helgheim mener utsagnene fra utvalgslederen er farlig politikk og at en av de viktigste oppgavene til Frp blir å beskytte samfunnet mot slik farlig politikk.

– Det blir dessverre stadig mer vanlig med slike holdninger blant akademikere og i utdanningsinstitusjoner, noe som preger mange unge. Folk som lever beskyttet fra konsekvensene av egen politikk og som utformer sine standpunkter helt på siden av virkeligheten, er blitt et problem, sier Helgheim til NTB.

– Det kom nylig fram at politiet i Bodø hadde avlyttet mange elever på videregående skole og brukt metoder som vanligvis er forbeholdt tung, organisert kriminalitet. Da burde varsellampene blinke. Dette er veldig inngripende metoder, sier Hansmark.

Han vil også avkriminalisere sexkjøp og fjerne hallikparagrafen.

– Sexkjøpsloven har gjort vondt verre for sexarbeiderne. De har ingen rettigheter og utsettes for tvang og menneskehandel. Vi ønsker å få dette inn i regulerte former.

Hansmark tar også til orde for å gjennomgå og begrense politiets skjulte tvangsmidler, heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og si nei til generell bevæpning av politiet.

Også redusert bruk av minstestraffer og å senke det generelle straffenivået står på hans liste, sammen med å øke den kriminelle lavalderen til 16 år.