Norge har gjennom de siste 50 årene knyttet sterke bånd til Pakistan, og i senere tid også til naboen i øst, India, blant annet gjennom norske virksomheters satsninger i landet – Den voksende nasjonalismen i India har ringvirkninger i verden, og angår også nordmenn, skriver Usman Ali Khan og Torunn Arntsen Sajjad. (Ill: ScanStock)

 
Usman Ali Khan             Torunn Arntsen Sajjad

Flere av regimene i Midtøsten brukte kontrarevolusjon som en strategi for å sette grupper opp mot hverandre og på den måten redusere sine kamper om demokrati og menneskerettigheter til sekterisme. Nå har også Indias statsminister Narendra Modi gjort kashmirers kamp om selvbestemmelsesrett til en kamp mellom hinduer og muslimer.

Jøder i Tyskland – muslimer i India

Det muslimske Kashmir blir fremstilt som en trussel og en fiende. På den måten sikrer Modi seg støtte fra landets majoritet, hinduene. Samtidig rettferdiggjøres de grove menneskerettighetsbruddene på sivile kashmirere. Vi så konsekvensene av en slik splitt og hersk-strategi i 1947, da millioner av indere og pakistanere ble drept og flere millioner ble drevet på flukt.

Kashmir-konflikten er likevel bare en brikke i Modis politiske spill, dog en viktig sådan. For å forstå dynamikken i regionen og den forverrede menneskerettighetssituasjonen må vi lenger tilbake i tid. Til ideologien som ga næring til en hindunasjonalistisk bevegelse som Modi er et produkt av. Modi startet sin politiske karriere i terrororganisasjonen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Sistnevnte regnes som moderpartiet til landets regjerende hindunasjonalistiske parti BJP, og har vært svartelistet i India helt siden 1948. Dette fordi en av deres medlemmer drepte Mahatma Ghandi etter at han tok til orde for sameksistens på tvers av religioner. Ghandi var kjent for å lese tekster fra Bibelen, Toraen og Koranen.

Indias hindunasjonalistiske bevegelse har både mye til felles med – og er faktisk også inspirert av den vestlige høyreekstremismen. Allerede i 1920-årene ble Mussolinis fascister i Italia og Hitlers nazister i Tyskland hyllet og brukt som eksempel til etterfølgelse av fremtredende RSS-figurer. RSS’ tidligere nestleder Madhav Sadashiv Golwalkar var imot demokrati og brukte begrepet «Hindutva» som deres visjon om en hindustat, og sammenlignet jødene i Tyskland med muslimer i India.

Anders Behring Breivik, en alliert

Under Modis ledelse har situasjonen for religiøse minoriteter og liberale hinduer i India kraftig forverret seg. Allerede som guvernør for Gujarat i 2002 tillot Modi massakre mot muslimer. Over tusen mennesker ble drept og kvinner ble brutalt voldtatt. Massedrapene foregikk i flere dager uten av Modi gjorde noe for å stanse dem. Siden han inntok statsministerstolen i 2014 har hatefulle og høyreekstreme ytringer, samt oppfordringer til vold mot religiøse minoriteter blitt stuerene i det offentlige ordskiftet. I kjølvannet av den forverrede situasjonen i Kashmir har fremtredende RSS-medlemmer oppfordret til vold mot muslimer og blant annet til å «voldta hvite, muslimske kashmir-jenter». Fra å ha blitt beskrevet som Indias største terrororganisasjon av tidligere politigeneraler, nyter flere RSS-medlemmer nå viktige posisjoner i dagens regjering.

Indias hindunasjonalistiske bevegelse har også, om enn ikke-intendert, blitt koblet til det største terrorangrepet i Norge i nyere tid, som ble begått av den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik. Sistnevnte omtalte Indias hindunasjonalistiske bevegelse som en nøkkelalliert i kampen mot muslimer. I det 1580 sider lange manifestet bruker han 102 sider på å forklare parallellene til den indiske hindunasjonalismen. Han tar også til orde for at «hindunasjonalistiske brødre» skal «reise seg» mot muslimene i India. Han skriver videre at det er helt essensielt at høyreekstreme, islamofobe bevegelser i India og Europa allierer seg og lærer av hverandre, fordi «deres mål er mer eller mindre de samme». I manifestet lenker han også til nettsidene til RSS og trekker frem koblingen mellom Modis BJP-parti og RSS.

Nasjonalisme i India – ringvirkninger i verden

Menneskerettighetssituasjonen i indiskokkuperte Kashmir ble ytterligere forverret 4. august i år, da indiske myndigheter fengslet demokratisk valgte politikere fra Kashmir og besluttet å fjerne Kashmirs autonome status, nærmest over natten. Siden har kashmirere vært under full isolasjon, med portforbud, nedbrutte kommunikasjonslinjer, utbredt tortur, bortføringer og utenomrettslige drap. Dette er en direkte konsekvens av Modis politikk, der hardhet mot muslimene er blitt synonymt med politisk seier. Modi viser ingen ambisjoner om å finne en løsning på den over 70 år lange Kashmirkonflikten. I stedet bortforklarer han menneskerettighetsbruddene begått av hans egen regjering ved å tjene på muslimhat, trekke paralleller mellom sivile, muslimske kashmirere og islamsk terrorisme.

Vi kan bruke vår posisjon i Norge til å bygge broer og ta et oppgjør med bevegelser som setter grupper opp mot hverandre

Indias voksende hindunasjonalisme har ikke bare konsekvenser for Kashmir eller landets muslimer, men også de demokratiske prinsippene som India lenge har vært tuftet på. Denne utviklingen vil i tillegg true India som en sekulær stat. Nasjonalisme har aldri brakt med seg noe godt, det vet vi historisk sett. På sikt vil den rådende hatretorikken og utbredte volden fra indiske myndigheter kunne forverre relasjonene på tvers av landegrensene, og i tillegg være grobunn for økt mistillit, hat og splid innad i landet.

I år ble Kashmir-konflikten igjen diskutert i FNs generalforsamling. Verdenssamfunnet må reagere og støtte kashmirere i deres kamp om å få realisert FN-resolusjonene som gir dem rett til folkeavstemning før de demografiske endringene har blitt betydelige. Det er ingenting annet enn naivitet å forvente at en ekstrem og hindunasjonalistisk statsleder skal inngå dialog med Pakistan eller jobbe for å finne løsninger for muslimske og andre ofre i Kashmir. Å overlate kashmireres skjebne til atommakten India vil derfor kunne sette hele regionen i flammer. En krig mellom Pakistan og India vil også få alvorlige konsekvenser for nordmenn hvis atomsåpen blir brukt. Det er neppe mulig å unngå hvis ikke verdenssamfunnet våkner og bidrar til å øve press på regjerningen i India.

Mange nordmenn rammes av urett i Sør-Asia

Det er dessuten i både norskpakistanere og norskinderes interesse å stoppe denne utviklingen i regionen. En stor andel av diasporaene i Norge har tilhørighet til denne regionen i Sør-Asia, og en forverret menneskerettighetssituasjon i regionen vil ha en direkte påvirkning på disse. Per dags dato er det dessuten mange familier med bakgrunn fra Kashmir i Norge som lider fordi deres kjære lever under umenneskelige menneskerettslige forhold. Å opplyse befolkningen i Norge om dette, er viktig for at vi her skal kunne engasjere oss mot brudd på demokratiske prinsipper og folkeretten, slik vi mener at skjer under Modi. Vi kan bruke vår posisjon i Norge til å bygge broer og ta et oppgjør med bevegelser som setter grupper opp mot hverandre. I tillegg kan vi sørge for at Norge, som lenge har vært kjent som en fredsnasjon, inntar en viktig rolle og tilrettelegge for at det jobbes mot fred i Kashmir.