– Når vi snakker om Europa og EU, så er det klart at migrasjon, integrasjon og inkludering er helt sentrale tema som vil snakkes om, sier kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Frida Rusnak
Foto: Claudio Castello
Kulturrådet arrangerer sammen med andre aktører et frokostmøte om EU-samarbeid denne uken. I møteprogrammet er ikke etnisk mangfold nevnt eksplisitt, men rådet mener at temaet likevel dekkes.

Frokostmøtet er en del av konferansen Kultur over grenser i Bærum kulturhus (bildet). Kulturrådet arrangerer konferansen sammen med Forskningsrådet, Diku, BufDir, NOKU, Nordisk informasjonskontor Norge og Akershus fylkeskommune.

 
Foto : Patrick Poculan

I programmet står det at formålet med frokostseminaret å «lære mer om mulighetene for kultursamarbeid gjennom EØS-midlene». 

En videre kikk i programmet viser at etnisk mangfold ikke er nevnt eksplisitt. 

Frida Rusnak, kommunikasjonsrådgiver i i Kulturrådet, bekrefter at at mangfold ikke er tema i programmet.

– Men det betyr ikke at vi har glemt det. Når vi snakker om Europa og EU, så er det klart at migrasjon, integrasjon og inkludering er helt sentrale tema, som hovedtalerne kommer til å komme innom, sier hun til Utrop.

Klare målsetninger
Rusnak påpeker at det viktigste målet med Kultur over grenser er å gi god informasjon om alle de ulike støtteordningene som finnes.

– Her er formålet å få søkerne til å skrive best mulige søknader, og benytter seg av alle midlene som finnes til kultursamarbeid, både innen kultur, forskning og utdanning. Det blir altså mer teknisk om støtteordningene, enn det blir kulturpolitikk. Dermed er det mange tema som ikke blir tatt opp spesifikt, og vi nevner heller ikke likestilling, eller miljø- og klimakrisen – som har vært et at de viktigste temaene for Kulturrådet i fjor.

Hun legger til at dette ikke betyr at mangfold ikke er relevant i forhold til søknadenes innhold.

– Vi kommer nok til å ta dette opp flere ganger i løpet av konferansen på møtene de ulike støtteordningene organiserer.

Ivaretas av støtteordningene
Rusnak viser videre til at mangfoldsperspektivet er ivaretatt i selve støtteordningene.

– Dette er slik at midlene spres ut til inkluderende prosjekter og at man finner et bredt mangfold blant de som får støtte. Her kan vi ikke snakke for de andre støtteordningene på konferansen, men for Kreativt Europa, der Kulturrådet er norsk kontaktpunkt, er interkulturell dialog et av satsingsområdene, så dette er viktig for oss.