Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

Innvandringspolitisk talsmann i FrP, Mazyar Keshvari hyller innstramningen som trådte i kraft for tre dager siden.

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått i anledning vervet som stortingsrepresentant, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober i år dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, sier til Nettavisen at de ikke vil ha saken behandlet i lagmannsretten.

– Men dersom den tas opp til behandling, vil vi påstå at straffen settes ned til fire måneders fengsel, sier han.

Det var Aftenposten som i fjor avdekket at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger. Ifølge siktelsen fikk Keshvari urettmessig utbetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018 ved 73 tilfeller. Pengene er nå tilbakebetalt.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i retten. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Keshvari har vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden oktober i fjor. Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen.

Keshvari har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.