SIAN-demonstrasjon burde ikke blitt tillatt 

Flere hundre personer hadde møtt opp for å demonstrere mot SIAN. Video av hendelsen viser dramatiske sekunder før politiet fikk kontroll over personene som angrep. En av kvinnene som angrep ble ikke arrestert i det hele tatt.

Lars Thorsen som er leder av SIAN brente Koranen, og fikk et kraftig spark fra en av demonstrantene. Hadde han blitt truffet i hodet ville det fått alvorlige konsekvenser. Hvis en av demonstrantene hadde med seg kniv, ville hans situasjon vært alvorlig. Dette burde politiet ha vært forberedt på. Selv om SIAN hadde fått beskjed om at åpen ild ikke var tillatt, hadde SIAN på forhånd annonsert at de hadde en plan b, at de aktet å brenne Koranen likevel.

Politimannskapene i Kristiansand skulle ha fått eksplisitt ordre fra politidirektør Benedicte Bjørnland om at politiet skal prøve å avverge denne typen offentlig «skjending av koranen» før det skjer, likevel stoppet ikke politiet opplegget.

Politiet som var tilstede hadde med seg pulverapparat, og dette tyder på at de var forberedt på brenning. Så er spørsmålet: Hvorfor stoppet ikke politiet demonstrasjonen av preventive hensyn?

Det ser ut til at politiet har stolt blindt på SIAN, og at de ikke har vært godt nok forberedt. Antallet politifolk med uniform sies å være rundt 10, mens det var minst 200 demonstranter.

Utrop mener politiet utviste dårlig skjønn ved å la en så risikabel demonstrasjon finne sted.

Utrop mener politiet utviste dårlig skjønn ved å la en så risikabel demonstrasjon finne sted.

Vi er klar over at denne diskusjonen bør være en del av en større diskusjon. For det handler om retten til å ytre seg som er en av demokratiets bærebjelker. Men et viktig bakteppe for å avverge koranbrenning er jo en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste, som i følge Bjørnland, kan offentlig brenning av koranen lede til alvorlige hevnangrep i Norge, også mot mål som ikke har noe med de islamfiendtlige miljøene å gjøre.

Med hensyn til liv og helse burde ikke demonstrasjonen blitt tillatt. Koranbrenning har ført til friksjoner i lokalmiljøet, særlig tilliten til politiet er det satt spørsmålstegn ved. Det handler ikke så mye om hva man har rett til, men om hva som er klokt å tillate i en kontekst og omstendighet hvor islamofobien i Europa øker kraftig.