Bedrifter i Norge: OK å bruke hijab på jobb

Hijab i politiet blir ikke tillatt, har regjeringen bestemt. På bildet holder Anita Walsøe, spesialrådgiver ved Ullevål Universitetssykehus, hijaben som har tilhørt sykehusuniformen der siden 2002
Å ansette innvandrerkvinner som bærer religiøse symboler eller hodeplagg, som hijab, er helt uproblematisk for de fleste bedrifter.
0Shares

Det viser en undersøkelse Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort blant 200 bedrifter her til lands.

Sju av ti sier de kan tenke seg å ansette innvandrerkvinner.

200 norske arbeidsgivere i ulike bransjer og steder i landet er i en undersøkelse spurt om sitt syn på innvandrerkvinner i arbeidslivet. Et stort flertall av de spurte svarer at innvandrerkvinner bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Sju av ti svarer også at de ikke ser på religiøse plagg som et hinder så lenge søkeren ellers er kvalifisert til stillingen, skriver Vårt Land.

Problemet er imidlertid at innvandrerkvinner ikke søker på de utlyste jobbene. Undersøkelsen ble presentert på årskonferansen til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) torsdag.

Nå sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at en må se på årsakene til at denne gruppen kvinner ikke søker jobber utenfor hjemmet. I mange sammenhenger er det mennene som står i veien for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

– Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjoner, også blant innvandrerfamilier, sier Bjurstrøm.

– Ikke ved å marsjere inn i familiene og fortelle de enkelte hva de skal gjøre, men ved å utforme virkemidler som treffer og gå i dialog med mennene. Kontantstøtten er det første som bør fjernes, sier hun.