Siv Jensen:

– Globaliseringen utfordrer kristne og vestlige verdier

Frp-leder Siv Jensen mener alle religioner og trossamfunn må tåle å bli sett i kortene.
foto: Fremskrittspartiet
– Jeg vil ha et samfunn der det er like naturlig og lov til å kritisere buddhismen, hinduismen og islam som det er å kritisere kristendommen, skriver Siv Jensen (Frp).
0Shares

– Noe annet ville være å gi de øvrige religionene særstilling. Det tjener ingen, skriver hun videre.

Frp-leder Siv Jensen mener det er viktigere enn noen gang å forsvare de vestlige og kristne verdiene våre, fordi globaliseringen utfordrer disse.

I en kronikk i Vårt land nevner hun flere positive sider ved globalisering, men trekker samtidig frem at en mer åpen verden betyr at vi i større grad enn tidligere må stå opp og forsvare våre grunnleggende verdier som Norge har vært tuftet på gjennom flere hundre år.

– Vestlige tradisjoner og kristent livssyn har fulgt oss i generasjoner. Vi, våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre fikk sin oppdragelse, og ble formet som innbyggere av et Norge med basis i det kristne livssynet, og norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, skriver hun.

Videre skriver finansministeren at alle religioner og trossamfunn må tåle å bli sett i kortene.

– Jeg mener det er riktig og bra at folk sier fra når religiøs og tradisjonell lære utfordrer vestlige verdier som likestilling, demokrati og likeverd. Når muslimske menigheter ikke aksepterer likestilling mellom menn og kvinner, må vi kunne konfrontere dem om at dette er i strid med våre verdier, uten å bli beskyldt for å være islamfiendtlig.

Hun mener imidlertid også at man må stille kritiske spørsmål ved kristne menigheter som driver med demonutdrivelse eller påfører medlemmene sine negativ sosial kontroll.

– Ingen skal tvinge andre

Avslutningsvis slår hun fast at det er ingen religioner som skal kunne endre på det faktum at Norge har ytringsfrihet.

– For meg er vi like uansett hvilken religion vi velger å tro på. Enten vi bekjenner oss som ikke-troende, kristne eller muslimer. Ingen skal tvinge andre til å innta standpunkter, holdninger eller legge bånd på hvordan de ytrer seg, skriver hun, og legger til:

– Norge har ytringsfrihet, og vil for alltid ha ytringsfrihet. Ingen religioner skal kunne endre på det.