UAPU: – Politikerne må handle nå

Politisk tema: UAPU ved Christina Violeta Thrane Storsve og Diana Patricia Fynbo jobber for at etteradopsjon skal bli et tydelig prioritert politisk tema.
Foto: Privat
Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) reagerte med sinne, sorg og fortvilelse da det ble kjent at 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn som ble drept av faren i familiens hjem på Kapp, var adoptert fra Colombia. Nå etterlyser de endring.
0Shares

Mandag for to uker siden døde 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn som følge av livstruende skader han ble påført av sin egen far 9.oktober i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune.

Onsdag to dager senere kunne Utrop melde at den 15 år gamle gutten var adoptert fra Colombia.

Bakgrunn: Adoptert gutt (15) seksuelt misbrukt og drept av far

Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) ved Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve, forteller at de reagerte med sinne, sorg og fortvilelse når det kom frem at gutten var adoptert.

– Det ble jo en bekreftelse som vi fryktet, forteller Storsve til Utrop. 

– Dette skjer nå, rett foran øynene på oss

Samme dag det ble kjent at Oscar André Ocampo Overn var adoptert fra Colombia, skrev UAPU et Facebook-innlegg hvor de blant annet skriver at de er «rystet over å lese at vi nok en gang har mistet enda et barn, enda en medadoptert.»

– Det var som å få en smell i magen. Alle mulige tanker farer i hodet. Han skulle få et bedre liv her i Norge enn det var for ham i Colombia, virkeligheten ble en annen, forteller Fynbo til Utrop, og legger til:

– Denne historien handler ikke lenger om de voksnes erfaringer fra da de var barn, slik vi ofte har referert i våre politiske skriv og foredrag, nei, dette skjer nå, rett foran øynene på oss, vi reagerer med stor sorg og fortvilelse.

UAPU mener overgrep i adoptivfamilier er en del av et større perspektiv.

– Adopsjon er et stort felt, både på nasjonalt- og internasjonalt plan. Det er mange områder som kan belyses, og i det siste har vi sett eksempler på rasisme, diskriminering og nå, overgrep. Dette er noen tematikker av mange som er relevante når man snakker om adopsjon, altså den større helheten, påpeker Storsve.

Storsve og Fynbo er selv adoptert fra henholdsvis Guatemala og Colombia, og snakker ofte ut ifra erfaringer hentet fra arbeidet de gjør når de løfter frem ulike historier.

– Vi deler historier som startet på 70- og 80-tallet, som var barndommen for i dag voksne adopterte. Vi vet selvsagt at adopterte og deres familier har større og mindre utfordringer i dag, men når noe så alvorlig skjer her og nå i 2019, blir det veldig sterkt, forteller Storsve.

Trekker frem drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen

Før Utrop meldte at 15-åringen var adoptert, var det ikke kommet frem at Oscar André Ocampo Overn opprinnelig var fra Colombia.

På spørsmål om de er overrasket over at opplysningen om at gutten var adoptert fra Colombia først kom frem i forrige ukes Utrop-artikkel, trekker UAPU frem drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen begått av hennes stebror Philip Manshaus på Eiksmarka i Bærum 10.august, som ifølge politiet ble drept som følge av at hun var av asiatisk opprinnelse. Ihle-Hansen ble født i Kina og var adoptert til Norge.

– Det er viktig å se dette i lys av hva som skjedde med Johanne. Det frustrerer oss mer enn det overrasker. Ser vi det fra et personvernsperspektiv, er det lett å akseptere at media ikke nevner bakgrunnen til den avdøde. Vi mener likevel at informasjonen om at saken gjelder en adoptivfamilie er av allmenn interesse. Vi har lenge prøvd å sette søkelyset på de forholdene mange adopterte og adoptivfamiliene må håndtere alene, sier Fynbo.

Videre forteller hun at fokuset på utenlandsadopterte har økt i kjølvannet av drapet i Bærum.

– Mange adopterte har delt tanker og erfaringer og belyst hvor utfordrende og komplekst det kan være å være adoptert. Vi har gjort noen fremskritt med å gjøre oss mer synlige, likevel er det svært skuffende å erfare at vi kommer til kort når det gjelder medias oppmerksomhet. At adopsjon er og blir ansett som en privatsak, er noe vi erfarer stadig vekk, og det er nettopp her vi mener problematikken ligger, sier Fynbo, og legger til:

– I tillegg har adopsjon gjennom tidene blitt ansett som en engangshendelse. Barnet blir overført til en adoptivfamilie, og så blir barnets fremtid lagt til tilfeldighetene og prisgitt familien de har kommet til uten noen form for statlig oppfølging.

Jobber for etteradopsjon

UAPU skriver på sin Facebook-side at de har et særlig fokus på å jobbe for at etteradopsjon skal bli et tydelig prioritert politisk tema. Nå slår de fast at obligatorisk oppfølging av adoptivfamilier må lovfestes etter den brutale hendelsen på Kapp i Østre Toten kommune.

– Vi utenlandsadopterte er andre lands barnevernsbarn, og vi skal jobbe deretter. Om vi gjennom adopsjonen virkelig skal få et bedre alternativ enn det vi kunne fått i landene vi kommer fra, må vi sørge for at foreldrene blir godt fulgt opp etterpå, forteller Fynbo.

Nå ønsker de et system som følger opp familier etter den formelle delen av adopsjonen.

– Slik at man kan bidra til å støtte og veilede både barnet og foreldrene over lengre tid. Vi tror at det ville vært en større mulighet hvis man har fagpersoner rundt seg, mener Fynbo.

UAPU gjøre alt de kan for at politikerne skal forstå at det må gjøres noe med etteradopsjon.

– Vi er utålmodige og sier at nok er nok. Politikerne er interessert i å snakke om tiltak, så vår jobb ligger i å opplyse og vise til mulighetene, og på den måten bidra til at de ser et større og nyansert bilde av hva utenlandsadopsjon innebærer. Vi kommer til å stille spørsmål til de skjønner at de må handle nå, avslutter hun.