Covid-19-crises and uncertainty: what about labour migration?

1Shares

Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang.

I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter.

Arbeidsledigheten er høy, både blant arbeidsinnvandrerne og befolkningen for øvrig. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer?

Seminaret skal holdes på engelsk.

Tid: 06 oktober, 14.00-15.00
Sted: Fafo, Borggata 2B, Grønland, Oslo

Klikk her for påmelding. Seminaret streames også på Fafo-tv.