Flyktningene og grensene mellom oss

1Shares

Flyktningkrisen er blant vår tids store kriser. I år er det dobbelt så mange flyktninger i verden som for bare ti år siden.

Her hjemme skaper få debatter like mye engasjement og høy temperatur som flyktningdebatten: Den handler ikke bare om grensene mellom oss og dem, men om grensene mellom oss. Hvilket menneskesyn ligger til grunn for norsk flyktningdebatt og -politikk? Hva bestemmer hvordan vi ser på flyktningene? I forbindelse med Samtidens nye temanummer om flyktninger inviterer vi til debatt – og dessuten en teaterforestilling, basert på flyktningenes egne historier.

I panelet:
– Kristina Quintano. Flyktningaktivist, forlegger og frivillig hjelpearbeider.
– Sylo Taraku. Forfatter, rådgiver i Tankesmien Agenda, og tidligere generalsekretær i NOAS.
– Mariken Lauvstad. Skribent og dramaturg med master om representasjon av flyktninger i europeisk samtidsteater.
– Mustafa Hasan. Elev på videregående. Mustafa Hasan har bodd i Norge siden 2008. Familien hans er blitt utvist fra landet, og han selv står i fare for å bli utvist. Saken hans har vakt stor oppmerksomhet og skal opp for domstolene i mai.
De tre førstnevnte har bidratt med tekster i Samtiden.
Ordstyrer: Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden.

FLYKTNINGMONOLOGENE (teater)
Dramatikeren Stine Sandnes har hatt stor suksess med forestillingene Kvinnemonologene og Mannemonologene. Denne kvelden er det premiere på hennes nyskrevne teaterstykke Flyktningmonologene, basert på dybdeintervjuer med flyktningene om livshistoriene deres.
Skuespillere: Ellen Bendu, Hamza Kader, Tonje Thwin og Karoline Cortés Guddal.
Tidspunkt: 10. 03 19.00-21.00.