Rundt 30 prosent færre søkte asyl i EU i fjor

Å nekte folk asyl kan skade norske interesser, mener Unge Høyre medlem.
Foto: Pixaby
Det kom inn rundt 461.300 asylsøknader i EUs medlemsland i fjor, opplyser EUs asylstøttekontor (EASO). Året før var tallet rundt 671.200.

Sist gang det var færre som søkte asyl i EU, var i 2013, ifølge EASO. Kontoret trekker fram reiserestriksjoner knyttet til koronapandemien som en viktig årsak til nedgangen.

Anslagsvis 4 prosent av søknadene kom fra enslige, mindreårige asylsøkere.

I gjennomsnitt blir rundt en tredel av asylsøknadene godkjent. De nasjonalitetene som i størst grad får asyl er syrere (84 prosent), eritreere (80 prosent) og jemenitter (75 prosent).

EASO sier etterslepet i saksbehandlingen er blitt noe mindre det siste året.