Språk + ord = Identitet?

1Shares

Wednesday, June 2, 2021

Språk skildrer ikke bare opplevelsene våre, men kan konstruere dem også. Hvilke ord brukes til å beskrive representasjon og identitet i Norge? Redselen for å bruke ord feil kan skape hemninger i dialog om identitet og tilhørighet. TrAP og Nasjonalbiblioteket inviterer til seminar og workshop med kunstner Aleyda Rocha, oversetter Ika Kaminka, forfatter Guro Sibeko, professor Kristin Ørjasæter og forskningsbibliotekarer Michelle Tisdel og Lars Johnsen.
Det sies at i Norge i dag har vi i stor grad importert og overtatt andre språks ord og begreper for å beskrive identitet og ulikheter i folkegrupper, nasjonaliteter, hudfarge og seksuell legning. Trenger vi egne norske begreper som passer bedre til vår nordiske virkelighet? Særlig bruken av historisk funderte uttrykk kan være vanskelige å forsvare. Hva med å lage nyord? Og hvordan få nyord implementert i språket? Med dette arrangementet utforsker vi ord, språk og fremstillinger av identitet.
Daglig leder i TrAP vil lede en workshop via plattformen Padlet under arrangementet. Klikk på denne lenken for å delta: Workshop padlet
Padlet er tilgjengelig på alle digitale enheter, uten nedlastning eller forhåndsregistrering
Arrangementsbilde: Aleyda Rocha
https://www.facebook.com/events/830170587572975