Å eie egen bedrift i Norge kan være en sterk motivasjon for å lære.
Foto: Startupmigrants
Hvis innvandrere fra land utenfor EØS og Norden har jobbet her i tre år, bør de få tillatelse til å starte virksomhet, skriver Kari-Anne Jønnes og Federico Juarez Perales i dette innlegget. 
35Shares
Latest posts by Federico Juarez Perales og Kari-Anne Jønnes (see all)

Dersom innvandrere fra land utenfor EØS ønsker å skape jobber i Norge, møter de i dag betydelige barrierer og en svært byråkratisk prosess. Det gjør det vanskelig for dem å bidra til mer verdiskaping i Norge.

Begrensede muligheter

Enten må de søke og få innvilget oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet, eller så må de vente på permanent opphold i Norge. Permanent opphold skjer tidligst etter å ha bodd i Norge i tre år med gyldig tillatelse i tillegg til oppfylte krav til opplæring i bl.a. norsk språk. 

Mange innvandrere velger å ikke prioritere språkopplæring de første tre årene og er dermed ikke kvalifiserte søkere. Dette fører til at innvandrere flest automatisk har begrensede muligheter for å bidra til velferdsstaten, innovasjonsutvikling, jobbskaping og integrering i Norge. 

Veien til inkludering gjennom oppstart av egen bedrift

Språk er en viktig nøkkel til integrering og det skal stilles krav til språkkunnskap. Vi kan aktivt bidra til at flere ønsker å lære seg både språket og den norske kulturen på ulike måter. 

Å eie egen bedrift i Norge kan være en sterk motivasjon for å lære. Det kreves hardt arbeid, ressurser og nettverksbygging i tillegg til at man må sette seg inn i lover og regler for å starte og drive egen virksomhet. Noe som igjen vil kreve en høy grad av språkkunnskap og kulturforståelse. Veien til inkludering og integrering kan gå gjennom å etablere egen bedrift. Noe som er bra for den enkelte og for samfunnet.

Får bidra til omstillingen av Norge

Rogaland og Innlandet Høyre har vedtatt at vi ønsker å forenkle denne prosessen. Hvis innvandrere fra land utenfor EØS og de nordiske landene har jobbet her i tre år og får fornyet sin arbeidstillatelse, bør de samtidig få utstedt en tillatelse til å starte opp virksomhet. 

Veien til inkludering og integrering kan gå gjennom å etablere egen bedrift

I tillegg ønsker vi en gründerordning slik at de kan starte egen bedrift i Norge, blant annet gjennom entreprenørskapsprogrammer. På den måten vil vi sikre at flere av de høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere for alvor får bidra i omstillingen av Norge.

Flere må få bli med å skape

Det er tidligere blitt rapportert at innvandrere ligger på gründer-toppen. Ifølge tall fra SSB, er over 15% av bedrifter i Norge grunnlagt av innvandrere fra land utenfor EØS-området. Hvis vi skal lykkes med å omstille oss og bygge opp nye næringer er vi helt avhengig av å legge til rette for at enda flere får muligheten til å etablere egen bedrift. På den måten kan vi skape mer og inkludere flere. 

Norge skal være mulighetens land. Høyres politikk handler om å gi muligheter slik at vi lykkes, både som enkeltmennesker og som samfunn. Når vi gir mennesker de nødvendige verktøy for å lykkes kan vi forvente de beste resultatene og de beste historiene. Derfor er det på tide å revurdere kravene vi stiller til de som vil være med å bygge samfunnet videre, uavhengig av hvor de kommer fra. Vi må gjøre det enklere for de som kommer fra land utenfor EØS slik at flere kan bli med på å skape mer og inkludere flere. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.