Verdens flyktningdag

1Shares
Oslo Røde Kors inviterer til et åpent webinar for å markere Verdens flyktningdag.
Vi ønsker å benytte anledningen til å gi deg som har et hjerte for saken et innblikk i situasjonsbildet for flyktninger både utenlands og i Norge. Vi har det siste året sett mange overskrifter knyttet til pandemi, ensomhet og mental helse. Dette er utfordringer som til en viss grad har rammet oss alle. I dette webinaret ønsker vi å se på utfordringene som noen av de nærmere 80 millioner menneskene som er på flukt har møtt det siste året. Hvordan var annerledesåret for dem? Og hvordan har Røde Kors jobbet nasjonalt og internasjonalt på dette feltet? Dette er noen av temaene vi kommer til å gå inn på under dette åpne arrangementet.
Tidspunkt: 17.06, kl. 18.30-19.30
Webinaret vil foregå i Zoom: https://zoom.us/j/92454122322…
Bidragsytere:
Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors.
Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver humanitære behov og analyse i Røde Kors.
Øvrige frivillige, ansatte og deltakere tilknyttet Oslo Røde Kors.