I Nasjonalmuseets blindsone

Gitt med tillatelse av Nasjonalmuséet.
Foto:Farhad Kalantary
I anledning 200-årsjubileet for grunnloven, inviterer Nasjonalmuseet til et samtidig blikk på våre kunstinstitusjoners tilstand. Vandreutstillingen «I Nasjonalmuseets blindsone» er svaret på vårt ønske om et blikk utenfra, en annen stemme.
0Shares

Gjennom vandreutstillingen I Nasjonalmuseets blindsone retter kurator Samir M’kadmi et kritisk lys mot våre kunstinstitusjoner.

Utstillingen har to klare mål: først å sette fokus på sosialt engasjert kunst, som det finnes lite av i norske kunstsamlinger. Kunstnerne som er med i denne utstillingen lager ikke unike og estetisk eksklusive objekter, slik vi er vant til å se i museene. Deres prosjekter har etiske mål og er rettet mot mellommenneskelige relasjoner, samhandling og deltakelse. Utstillingens andre mål er direkte forbundet med 200-årsjubileet for grunnloven, hvor den ser kritisk på kunstinstitusjonenes utvikling i lys av demokratiseringsprosessen etter 1814.

Elitefenomen?
I Nasjonalmuseets blindsone gir et aktuelt og informativt innblikk i sosialt engasjert kunst, en del av samtidskunsten som M’kadmi mener kunstinstitusjonene ikke varetar godt nok. I katalogen som følger utstillingen kritiserer M’kadmi våre fremste kunstinstitusjoner. Han hevder at disse har bidratt til at kunst i dag fremdeles er et elitefenomen og at kunstmuseenes fremste oppgave ikke er rettet mot kunst eller publikum, men mot kunstobjektet og dermed først og fremst tjener et monopolstyrt kunstmarked.

Hvem sin kunsthistorie?
M’kadmi ønsker å rette vår oppmerksomhet mot kunsthistorieskriving og kunsthistorikerens rolle i produksjon og opprettholdelse av nasjonal identitet, estetiske kategorier og ekskluderende doktriner. Hvem er det sin kunsthistorie som skrives? M’kadmi etterlyser mer transparente, demokratiske og inkluderende kunstinstitusjoner.

Syv kunstprosjekter er representert i utstillingen:  
Any Other Business (2011): Nicoline van Harskamp, www.vanharskamp.net
Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – en dokumentasjon (2012): Andrea Lange,www.atelierpopulaire.no
Cousins in Peace (2012): Farhad Kalantary, www.farhad.no
Laaroussa (2011–d.d.): Selma og Sofiane Ouissi og kollektivet l’Art Rue, www.laaroussa.org
Russianmarket.info (2011–d.d.): Mobile Kultur Byrå, www.russianmarket.info
Vesentlig Oversikt (1996–2013) og AMFIBIA 15 (Let sjæl) (2014): SEX TAGS
Truth is Concrete (2012): steirischer herbst festival, www.truthisconcrete.org

Utstillingen åpner i Nasjonalmuseet – Arkitektur 15. februar og drar deretter videre på turné. Følgende utstillingssteder er klare:

Bomuldsfabrikken i Arendal   05.04.2014–25.05.2014
Lørenskog Hus  12.06.2014–10.08.2014
Galleri Ofoten, Narvik  28.08.2014–12.10.2014
Rana museum, Mo i Rana  23.10.2014–30.11.2014
Galleri 2, Stamsund  07.01.2014–22.02.2015
Gjenreisningsmuseet, Hammerfest  05.03.2015–03.05.2015
Tromsø Kunstforening  16.05.2015–16.08.2015
Trondhjem Kunstforening  27.08.2015- 25.10.2015
Hamar kulturhus  05.11.2015–03.01.2015

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i samarbeid med Transnational Arts Production/ TrAP.

Om Nasjonalmuseets vandreutstillinger
Gjennom det landsdekkende programmet produserer Nasjonalmuseet vandreutstillinger til både store og små arenaer. Museer, gallerier, kunstforeninger og kulturhus videreformidler våre utstillinger til publikum over hele landet, og våre skoleutstillinger møter elever på alle trinn i samtlige fylker i Norge.

Om TrAP
TrAP (Transnational Arts Production) er en kunstprodusent med målsetting om å være en pådriver i arbeidet for bredere transnasjonal synlighet i norsk kunst og kulturliv.