Offisiell åpning av utstillingen Synagogen i 100

17Shares

Synagogen i Bergstien ble innviet i mai 1920, den ble et viktig tilskudd til landets kultur. På
grunn av pandemien, ble alle de planlagte jubileumsaktivitetene kansellert i fjor, bortsett
fra formidlingsarbeidet og ferdigstillelse av jubileumsutstillingen «Synagogen i 100».

I utstillingen vil dere se noe av det som foregår i og omkring synagogen og den jødiske
minoritetens møte med storsamfunnet. I løpet av 101 år har jødisk liv i Norge spent fra det
ensomme, dypeste mørke, til det i dag fremstår som en vel fungerende og godt integrert del
av det norske samfunnet. Utstillingen viser synagogens sentrale plass og betydning for jødisk
liv generelt, og Oslo spesielt.

Oslos ordfører Marianne Borgen vil foreta den formelle åpningen, overrabbiner Michael Melchior og Fritt Ord direktør Knut Olav Åmås deler noen refleksjoner rundt utstillingens ulike budskap (Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord har gitt støtte til utvikling av utstillingen).

Sted: Synagogem i Oslo, Bergstien 13
Tidspunkt: 03.09, kl. 15.00