UDI oppretter nytt asylmottak i Kirkenes

UDIs nye asylmottak i Kirkenes skal ta imot flere hundre.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har tildelt Hero Norge AS kontrakt på å opprette og drifte et nytt asylmottak med 150 plasser i Kirkenes i Sør-Varanger kommune.
162Shares

Det nye asylmottaket vil sikre at UDI har mottakskapasitet nær grensestasjonen på Storskog mot Russland. Mottaket skal kunne ta imot nyankomne asylsøkere over nærliggende grenseoverganger hele døgnet, alle årets dager.

Ifølge UDI skal mottaket bidra til en forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense.

Mottaket skal i tillegg inngå som en del av UDIs ordinære mottaksplasser. Asylmottaket skal kunne innkvartere inntil 150 beboere. Det skal bestå av to deler, en hoveddel med 135 ordinære plasser og en del med 15 atskilte ankomstplasser. Hensikten med de atskilte plassene er å sikre rask innkvartering ved asylankomster over Storskog.

– Etter at vi lyste ut denne anskaffelsen i mars, har det vært en sterk konkurranse mellom to gode aktører for å få tildelingen. Nå ser vi fram mot å få mottaket på plass, med mål om oppstart i november, sier UDIs regiondirektør Veronica Mikkelborg.