Velkommen til Religionenes dag

1Shares

I flere tiår har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Religionenes dag som samler mennesker tilhørende forskjellige verdensreligioner fra alle samfunnslag. I år er temaet «I Guds ihukommelse finner hjertene fred».

Utgangspunktet for temaet er FNs bærekraftsmål om god helse, og en del av dette er mental helse og livskvalitet. Ifølge Helsedirektoratets rapport fra 2015 er psykiske plager og lidelser utbredt i Norge, og i løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang. FNs generalsekretær advarte nylig i sin rapport om stor økning av psykiske lidelser under covid-19. Flere studier viser at trosidentitet og trosfellesskap virker psykisk helsefremmende.

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) ønsker i lys av dette å sette fokus på religioners rolle i å bekjempe en av tidens største utfordringer i samfunnet. Vi vet at isolasjon, ensomhet, sorg og mindreverdighetskomplekser kan ofte medføre depresjon og traume som påvirker psykisk helse i negativ retning.

Årets arrangement med temaet «I Guds ihukommelse finner hjertene fred» vil finne sted på Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské, den 9. november 2021. Formålet med arrangementet er ikke polemikk eller kritikk av andre, men i stedet å øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn – altså å arbeide mot å skape et bedre samfunn.

Tid: 09.11, kl. 18.00-20.00.
Sted: Furuset moské.