Når sosiale medier brenner – Konspirasjonsteorier, religion, polarisering og algoritmer

Hvor: Islamic Cultural Centre (ICC), Tøyenbekken 24, 0188 Oslo
Når: Onsdag, 11. mai – kl 17.00-18.30

Handlingene våre styres av informasjonen vi har tilgang til på ulike kilder og plattformer. Tilgangen til korrekt informasjon er avgjørende, men mange forsøker å påvirke informasjonen vi mottar.

Sosiale medier har senket terskelen for å delta i samfunnsdebatten. Det vi deler med noen få venner kan spre seg ut til svært mange, skape engasjement og reaksjoner. Særlig verdispørsmål, religion og tradisjon skaper høy temperatur. Dette preger også hverdagen for troende og de som jobber på feltet.

Når kommentarfeltet tar fyr er det lett for at følelser trumfer fakta. Sterkt engasjement er viktig, men hvordan møter vi et uoversiktlig informasjonslandskap?

Workshopen skal også synliggjøre hvordan ulike aktører bruker sosiale medier og informasjonsstrømmen på internett til å påvirke oss og hvordan du kan møte det.

Målet er å løfte frem erfaringer og kunnskapen som knyttet til hvordan feilinformasjon, desinformasjon og falske nyheter opptrer på nett.