Vedtok 300 millioner kroner til å huse flyktninger i Oslo

Oslos bystyre har vedtatt at byrådet får bruke 300 millioner til å sikre flere boliger til flyktninger.

– Vi er enige i at hensynet til å skaffe et størst mulig antall boliger er viktig.

Det sa Høyres Per-Trygve Hoff under onsdagens bystyremøte.

Den aktuelle saken gjaldt å gi byrådet fullmakt til å bruke 300 millioner kroner til å øke kommunens tilgang til boliger for flyktninger og midlertidig administrativ styrking i forbindelse med flyktningmottak.

Den ekstraordinære bevilgningen kommer som følge av krigen i Ukraina. Oslo har så langt fått beskjed om å ta imot 2.000 flyktninger, men byrådet ønsker å være klare til å ta imot flere.

Les mer i ao.no