Tvang, skam, plikt og vold – har vi minoritetskompetanse på rusfeltet?

1Shares
Rusfeltet er et komplekst og differensiert fagfelt, og vi finner brukere i alle samfunnslag. Tross for at de drivende faktorene bak rusbruk ikke er typiske for noen samfunnsgrupper, vil konsekvensene av rusbruk kunne være sammensatte og ulike, avhengig av personens bakgrunn.
Det er med en slik interseksjonell analyse i bunn som Preventio, i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, inviterer til panelsamtalen «Tvang, skam, plikt og vold – har vi minoritetskompetanse på rusfeltet?». Med oss i panelet har vi fagfolk og brukerstemmer som samler bredt. Minoritetsperspektivet er mangfoldig, men er det tilstrekkelig med minoritetskompetanse i hjelpetjenestene og blant andre aktører på feltet?
Panelet kommer ledes av generalsekretær Farid Shariati og deltakerne er:
– Mohammed Hersi (RIO)
– Anna-Sabina Soggiu (Korus)
– Andrès Lekanger (ChemFriendly)
– Lillith Christine Nepstad (PION)
– Vetle Grut (Trygger Ungdom)
– Haakon Holmberg (A-senteret)
Vi håper du vil komme og se på dette spennende fagpolitiske temaet!Tid: 18.08, kl. 19.00.
Sted: Arendal bibliotek.