Italienere er mer fysisk aktive etter å ha flyttet til Norge

Innvandrere fra Italia er mer fysisk aktive i Norge, viser ny forskning.
Foto: Ibrahim Ali
En ny studie tyder på at mange italienere i Norge synes det er lettere å være fysisk aktiv her, men at det er vanskeligere å følge kostholdet.
58Shares

Forsker i samfunnsernæring, Laura Terragni ved OsloMet, er en av forskerne bak studien, ifølge forskning.no.

Funn i studien tyder på at mange italienere i Norge synes det er lettere å være fysisk aktiv her. Noen av tallene viser at 37 prosent oppgir at de er mer fysisk aktive i Norge, mens 20 prosent oppgir at de er mindre aktive.

– Generelt kan vi si at italienerne som bor her, verdsetter at det er så lett tilgang til naturen og parker. De blir nok også påvirket av at det er en sterkere kultur i Norge når det gjelder å delta i friluftslivsaktiviteter, sier Terragni.

Sterk posisjon

Ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå er det i dag 5766 italienere som bor i Norge. Tallet inkluderer også barn av italienske innvandrere. Antallet er nå tre ganger mer enn det var i 2008.

Italienerne var blant de første innvandrerne til Norge på 1950-tallet. Stort sett dreide det seg om enslige menn som var ufaglærte håndverkere, arbeidere ved de mange fabrikkene i Oslo eller personale som ikke krevde noen spesialkompetanse.

Utover 70- og 80-tallet endret også situasjonen for italienere i Norge seg. Fra å være marginaliserte og stigmatiserte gikk de til å være ønskede innvandrere. Italienerne lyktes stort sett i å forvandle egen livssituasjon til det bedre, og mange av dem som hadde ankommet som enkle arbeidere, klarte å oppnå langt bedre livsbetingelser

Italienerne som flytter hit har ofte jobb, høy utdanning og er ressurssterke innvandrere. Mange har god kontakt med familien og venner i Italia. De er i en ganske sterk posisjon sammenlignet med mange andre innvandrergrupper.

Endrer matvaner

Som andre innvandrergrupper, har også mange av italienerne i studien endret på kostholdet sitt etter at de kom til Norge.

Flere har introdusert norsk mat i kostholdet, fra makrell i tomat til taco på fredager, og endret noen matvaner, som å spise middag tidligere.

«I Italia har du et større utvalg og mer oppmerksomhet på mat. Derfor synes jeg at det er lettere å spise sunnere der. Smaken er viktig, som for eksempel på tomater. Når de er smakfulle, så trenger vi ikke å tilsette med mange sauser.», sier en av de som er intervjuet.