Hinduenes årsfestival tilbake etter nedstenging

BRA OPPMØTE: Det var mange som møtte opp på Årsfestivalen i juli, etter at det har blitt avlyst i to år på grunn av pandemien.
Foto: Nesakumar photography
Norske hinduer feiret igjen på sommeren etter flere år med pandemi-nedstening.
30Shares

Årsfestivalen ble feiret i juli i hindutemplet Sivasubramaniyar Alayam i Oslo.

Festivalen er den største for Norges mer enn 15.000 hinduer som i hovedsak har bakgrunn fra Sri Lanka og India, opplyser Norges Hindu Kultursenter

Styreleder og forstander i Norsk Hindu Kultursenter, Kuddithamby Vamathevan, ser det som etterlengtet at tamiler og indere kunne feire denne viktige religiøse hendelsen etter to år.

– Vi har hatt en lang pause grunnet pandemien, hvor vi ikke har kunnet treffe hverandre og hatt denne viktige religiøse og sosiale samlingen. Nå kunne vi samles igjen, sier han til Utrop.

Også venner av hinduer var med å feire Årsfestivalen på Ammerud i Oslo.

– Vi har indere og tamiler spredd utover hele Europa. For andre hinduer blir tempelet i Oslo og turen hit ganske viktig. Festivalen gjør at man kan opprettholde kulturelle tradisjoner og treffe andre med samme tro. Også på India og Sri Lanka er festivalen en stor begivenhet.

TRADISJONELLE DRAKTER: To deltaker ved Årsfestivalen på Ammerud, har på seg tradisjonelle drakter tilknyttet hinduistisk, indisk og tamilsk kultur.
Foto : Nesakumar photography

 

Utdrivelse av det vonde

Hindutempelet i Oslo er viet til Murugan, guden Sivas sønn. Men også Ghanesha og andre guder blir feiret.

Høydepunktet i festivalen var vogntrekkingen av gudene i gatene rundt templet som etterfølges av tradisjonelle ritualer. Vogntrekkingen ble dagen etter fulgt av badefestivalen (Tirthotsav) der gudene føres i prosesjon til et vann i nærheten der templets hovedgud feires med bading.

– Festivalen går utover ti dager. Og på den tiende har vi den tradisjonelle prosesjonen og badet på Vesletjern. Å bade betyr å utføre en spirituell renselse.

I den tiende dagen skjedde prosesjonen, hvor tusener av hinduer kom med sine bønner. Symbolske gaver blir gitt som blomster og frukt til gudene.

– Festivalen handler om håp. håp om at gudene skal drive ut det vonde og at man skal få et bedre liv. Vi kan ofte se foreldre som ber om barns eller besteforeldres helse, eller at familien skal ha en trygg økonomi.

Indiske og tamilske hinduer kunne for første gang på tre år feire Årsfestivalen.
Foto : Nesakumar photography