Rasisme, diskriminering og helse

Rasisme og diskriminering påvirker helsa og er anerkjent som en folkehelseutfordring.
På denne konferansen får dere høre hva internasjonal forskning sier om sammenhenger mellom rasisme, diskriminering og helse og hva som er og bør være policy nasjonalt og internasjonalt. Hva vi vet om dette i Norge og ikke minst hvordan opplevelser av rasisme og diskriminering påvirker mennesker psykologisk og sosialt?
Et viktig fokus er også hva vi alle kan gjøre for å forebygge rasisme og diskriminering både i og utenfor helsetjenesten. Det blir stands utenfor auditoriet og pauser med tid til å snakke sammen og nettverke. Det blir korte presentasjoner av gode tiltak, prosjekter og verktøy før konferansen avsluttes med en panelsamtale.
Konferansen arrangeres i samarbeid med OsloMet institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet migrasjonshelse, OMOD, RVTS Øst og Stiftelsen RKF. Konferansen er støttet med midler fra Bufdir og er gratis.
Målgrupper er sykepleiere og annet helsepersonell/ fagfolk, ansatte i utdanningssektoren, studenter innen alle helse- og sosialfag og pedagogiske utdanninger, helseledere, forskere, sivilsamfunnsorganisasjoner, folkevalgte, journalister og andre interesserte.
Eller følg konferansen digitalt på stream (ikke nødvendig med påmelding): https://film.oslomet.no/rasisme-diskriminering-og-helse
Program er vedlagt og presentasjon av innlederne i konferansen publiseres fortløpende på arrangementssiden på facebook og LinkedIn