Lettnorsk utgave 08 – 2022 er ute nå!

Innvandrere får dårligere helse av å bo lenge i Norge, hvis de ikke lærer norsk

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2022/08/