Lettnorsk utgave 04 – 2022 er ute nå!

Flyktninger må testes for tuberkulose
4Shares

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2022/04/