Gratulerer, du er blitt gammel!

Author Recent Posts Mellom oss Latest posts by Mellom oss (see all) Bare litt, men ikke helt? - 19.10.2006 Fra familiebesøk til ekteskap - 05.10.2006 Når vokterne blir drapsmenn… - 21.09.2006 I bussen for et par dager siden overhørte jeg to ungdommer. Han ene skulle fylle 20 år om et par dager, og han syntes […]

I bussen for et par dager siden overhørte jeg to ungdommer. Han ene skulle fylle 20 år om et par dager, og han syntes det var så mye: “Uff, tenk at jeg skal bli så gammel”. Når 20-åringer synes de er “gamle” er det noe som ikke stemmer.

Professor Thomas Erik Hylland, statssekretær Libe-Riber Mohn, barneombud Reidar Hjerman og tidligere Samtiden-redaktør Knut Olav Almås. Hylland, Hjerman og Almås hadde jeg hørt om og lest artikler skrevet av dem. Men det var litt av en overraskelse da jeg så bilder av dem ved andre anledninger. Så unge de var. Jeg husker godt at jeg stusset litt over det. Jeg trodde vel at en klok professor var en mann i minst 60 årene. Nei, det stemte ikke. Ikke med Hjerman og ikke med Almås. Til tross for at jeg hadde snakket med Mohn på telefon, ble jeg overrasket da jeg så bilde av henne. En ung og trendy dame.

Nylig var jeg på en bursdagfest der en fremstående person fylte 60 år. De som holdt taler påpekte gjentatte ganger hvor ung han var til sinns selv om han var 60. I andre deler av verden ville dette kanskje blitt oppfattet som krenking. Å kalle en 60 åring for en ung, og dermed umoden? Enkelte kulturer har andre holdninger til det å bli gammel og være ung, enn det vi er vant til i Europa. I Sri Lanka og Sør Asia ellers blir de eldre sett på som de kloke og vise som har kunnskap om livets gang. De blir respektert på en helt spesiell måte, bare på grunn av alderen. Innvandrergrupper i Norge er forbauset over hvordan de norske sender foreldrene til eldrehjemmet og gjør seg ferdig med den saken.

Da jeg diskuterte dette med en venn utbrøt han: “Ja, men ta for eksempel Wenche Foss. Hun blir respektert. Hun var jurymedlem i programmet Idol, et ungdomsprogram.” Men spørsmålet mitt er om hun blir respektert på grunn av alderen eller på grunn av hennes bakgrunn og status som skuespiller.

Blant tamilene er det akseptert med aldersforskjeller mellom ektefeller. Jenta er yngre og mannen er minst 4 år eldre, og noen ganger er det opp til 6-8 år i aldersforskjell. Mens man i Norge nesten spyr når man forteller om ekteskap mellom to personer med slik aldersforskjell, er det neste vanlig i andre kulturer.

Enkelte ganger er man nesten redd for de gamle i Norge. Norge må være et av de første landene som har innført forbud mot aldersdiskriminering ved ansettelser. I andre land ansettes kanskje nettopp de gamle fordi de er mer erfarne.

I et hvert samfunn er det et ideal å være ung. Lengselen etter ungdommen, søket etter ungdommens kilde finnes på en eller annen måte i et hvert samfunn. Men mangelen på verdsetting av de eldre er nok forskjellig fra kultur til kultur.