George McKoy

Author Recent Posts Ansikt i fokus Latest posts by Ansikt i fokus (see all) Sharam Alghasi - 19.10.2006 Marco Mota Da Veiga - 06.09.2006 Olta William Anoumou - 25.08.2006 George McKoy er aktuell med dokumentaren “Brown Icecream” som vises på teaterbåten MS Innvik 2 April. Dokumentaren handler om homofile innvandrere i Oslo. Fortell om dokumentaren? […]
Ansikt i fokus
Latest posts by Ansikt i fokus (see all)

George McKoy er aktuell med dokumentaren “Brown Icecream” som vises på teaterbåten MS Innvik 2 April. Dokumentaren handler om homofile innvandrere i Oslo.

Fortell om dokumentaren?
Jeg har fulgt 15 homofile innvandrere som bor i Oslo. Dette er deres film, og deres stemmer. Hvordan oppleves det å være homofil i en hvit verden?

Hva gjør at du valgte å lage dokumentar om dette?
Jeg er selv innvandrer og bifil. Dette er ikke bare en kamp om homofili, det er også en kamp for frihet. Vi lever i et fritt samfunn, og dette må vi benytte oss av. Andres fordommer kan vi forandre! I tillegg tror jeg at jeg har en innebygget forståelse for frihetsbegrepet; uten mine forfedres kamp for frihet hadde ikke jeg vært her i dag. Frihet er absolutt, og kan ikke begrenses av noen.

Hvorfor er det så vanskelig å være homofil innvandrer?
Homofile innvandrere blir ofte sett på som objekter i det homofile miljøet. Det er på tide å vise at vi er mer enn en kropp! I tillegg til denne manglende støtten i det homofile miljøet, har mange måttet gi opp familien da de stod fram. Denne gruppen står helt alene, og det er viktig å gjøre noe med dette.

Dagspressen har klaget på at det er umulig å finne homofile muslimer. Hvordan kan noe gjøres for minoriteten i minoriteten når ingen vil stå fram?
Hvis Dagspressen ikke finner noe, kan det tenkes at homofile innvandrere ikke føler de kan snakke og åpne seg til en hvit, norsk presse? Flere flerkulturelle journalister kunne kanskje hjelpe på dette problemet?

Hva slags råd vil du komme med til en minoritet i minoriteten som enda ikke har stått fram?
Stå fram! Nå. Dette er en kamp som ikke kan vente. Vi har et ansvar for å bidra til et mer tolerant samfunn og for å stå fram.. Samfunnet er i stadig bevegelse, og vi må være med å forandre det. Jeg sier ikke at det er lett, men det er en kamp som må kjempes. Alle har ansvar for egen lykke, og vi må synes slik at vi blir akseptert. Vi er født med en seksuell identitet, og det må vi tørre å stå for.

Det har vært debatt om homofili og islam i det siste. Imamer sier det ikke er nødvendig med en diskusjon om homofili fordi det ikke eksisterer blant deres menighetsfeller. Hva er din kommentar til det?
De lurer seg selv. Det kan være en i deres nærmeste familie som er homofil. Hvis Gud er så mangfoldig som han beskrives, må da også mennesket være det.

Hva er ditt neste prosjekt?
Mitt neste prosjekt er en dokumentar som heter “Black Beauty” som skal handle om at sorte kvinner kjøper skadelige kremer for å bleke huden sin.