Ritualene i Norge

Author Recent Posts Mellom oss Latest posts by Mellom oss (see all) Bare litt, men ikke helt? - 19.10.2006 Fra familiebesøk til ekteskap - 05.10.2006 Når vokterne blir drapsmenn… - 21.09.2006 Dette er oversatt fra en lærebok i Afrika: Norge er et land med mange forskjellige ritualer, og her forklarer vi ritualene knyttet til det […]

Dette er oversatt fra en lærebok i Afrika:
Norge er et land med mange forskjellige ritualer, og her forklarer vi ritualene knyttet til det å bli voksen. Det kalles for russetid. Og i disse tidene har unge mennesker en spesiell klestype. De flinkeste elevene som skal til høyskole eller universitet har på seg røde sjeledrakter mens de som er mindre flink og som skal bli arbeiderklasse har på seg blå drakt. Både jenter og gutter gjennomgår disse ritualene. I denne perioden er det meste akseptert å gjøre.

Det hele avsluttes med en seremoni som heter russetreff, der de unge møtes fra alle kanter av landet. De inntar noe som de i voksen livet kaller for ”en halvliter”, en alkoholholdig drikk man ruser seg på. Til tross for skadevirkningene denne har, er dette allment akseptert i Norge så lenge de unge er 18 år, eller rundt der et sted. I følge ekspertene er dette en måte de unge lærer seg voksenlivets utfordringer.

Når denne første perioden er over, kommer enda en omfattende ritual. Militæret. Her blir jentene og guttene skilt ut, disse ritualene er det bare guttene som må delta. Det er heler ikke alle gutter som får delta, de med dårlig syn, hørsel, fysisk eller psykisk handikap blir ekskludert. Hele ett år blir de unge fraskilt fra foreldrene og må bo på egne steder. Guttene har på seg nå spesielle grønne drakter, og lærer disiplin av voksne menn. De lærer alt fra å brette sengetøy, skopussing til hard fysisk trening til skyting med våpen.

Når dette er over er guttene blitt menn, og klar for voksenlivet. Nå kan de innta så mange ”halvlitre” de vil. Og tiden er også nå inne for å flytte hjemme fra og bo for seg selv. Nå er foreldrenes ansvar for barna deres over.