Hvordan tror du klimaendringer vil påvirke oss de neste 10 årene?

0Shares

Andreas Tjernshaugen, doktorgradsstipendiat ved Cicero, senter for klimaforskning
– For hvert år samler det seg mer CO2 og andre klimagasser i atmosfæren som følge av våre utslipp.
Vi må regne med at konsekvensene blir stadig tydeligere i årene som kommer. Vi kan få mer hetebølger, tørke og skogbranner i utsatte områder, for eksempel ved Middelhavet. Andre steder kan vi oppleve flere episoder med ekstra kraftig nedbør som gir flom eller jordskred, for eksempel i deler av Norge. Men først og fremst må vi forberede oss på overraskelser når vi gjennomfører et risikabelt eksperiment med jordas atmosfære. De neste ti årene vil vi få vite mye mer om hva som holder på å skje med planeten vår – og konsekvensen kan bli at kampen om hva vi skal gjøre med utslippene spisser seg til.

Asgeir Sorteberg, leder for forskning på fremtidig klimautvikling og klimavariasjoner ved
Bjerknessenteret.
– I et så kort tidsperspektiv vil regionale klimavariasjoner i stor grad være dominert av naturlige variasjoner, men globalt vil man se en fortsatt trend mot stadig varmere temperaturer. Vi vil se små forandringer i de allerede eksisterende klimasonene, men forskjellen mellom dem vil kunne forsterkes. Tørre områder vil kunne bli tørrere på grunn av økt fordampning, mens våte områder vil bli våtere som et resultat av at en varmere atmosfære vil kunne holde mer vann som transporteres av vær og vind til allerede nedbørsrike områder. Klimaforandringene er en langsom prosess og jeg tror verken samfunnet eller folk flest vil oppleve klimaet om 10 år som veldig forandret fra dagens tilstand.

Bård Romstad, doktorgradsstipendiat ved Institutt for Geofag, UiO.
– Det er store variasjoner i klimaet fra år til år og endringer på en tiårsskala er umulige å forutse. Ekstremt vær kommer ofte i fokus og det vil det nok også gjøre fremover. Skadene fra slike hendelser vil sannsynligvis bli større enn noen gang før, men det er umulig å si om dette skyldes langsiktige klimaendringer eller endringer i måten vi bygger, bor og lever på. En indirekte måte klimaendringer kan påvirke oss på er gjennom skatter og avgifter, endrede forsikringsvilkår for naturskader etc. Altså, om ikke vi føler oss unormalt påvirket av klimaet direkte vil muligens antakelsen om at klimaet er i endring sette igang prosesser som påvirker oss i større grad.

Jan
-Jeg synes det ser skummelt ut og jeg ser mange endringer allerede. Det er flere stormer, mer nedbør og jeg tror det vil bli verre. På en annen side tror jeg vi er kommet ganske langt i arbeidet med å motvirke endringer.
Man kan ikke være altfor pessimistisk heller!