Hvordan oppretter jeg en ektepakt?

Author Recent Posts Spør oss Latest posts by Spør oss (see all) Prikk på rullebladet – hva er det? - 25.08.2006 Barnets rett til å bli hørt - 31.07.2006 Hva er konfliktrådet? - 28.06.2006 En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som inngås i en bestemt form. Ved ektepakt kan ektefelle bestemme hvordan formuesforholdene skal […]

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som inngås i en bestemt form. Ved ektepakt kan ektefelle bestemme hvordan formuesforholdene skal fordeles mellom dem. De fleste forbinder ektepakt med særeie på enkelte formuesgjenstander, enten fordi dette er noe den ene part hadde før ekteskapet eller fordi man ønsker å beskyttelse mot den annen parts kreditorer.
Et eksempel på bruken av ektepakt er når en ektefelle ønsker å overføre en formuesgjenstand til den annen ved gave. Overføres boligen til ektefellen uten at det er opprettet i ektepaktsform vil ikke overføringen være gyldig. Jeg skal her gjøre rede for formkravene ved opprettelse av ektepakt.

Skriftlighet
En ektepakt må for det første være skriftlig. Dette begrunnet med at det en ektepakt ikke bare har virkning mellom ektefellene, men også for arvinger og kreditorer. Det er derfor viktig at det fremgår klart og tydelig hva som er avtalt mellom ektefellene.
Skjema for ektepakt kan fås hos bokhandelen eller lastes ned fra nettsiden til Brønnøysundregistrene.

Vitner og
undertegning
Det er videre et vilkår om at ektepakten må undertegnes av to vitner som begge ektefeller har godtatt og som begge er tilstede sammen når ektefellene undertegner. Vitnene skal være myndige og ved full sans og samling når de undertegner ektepakten.
Er ektepakten bare til fordel for den ene ektefellen, er det ikke nødvendig å kreve dennes medvirkning ved opprettelse av ektepakten.

Rettsvern
For at ektepakten skal få rettsvern mot ektefellens kreditorer må den tinglyses i ekteskapsregisteret i Brønnøysund. Dette koster kr. 1450,-.