Erfaringene fra Karikaturtegning-saken

0Shares

• Hva lærte vi av prosessen?
• Hvorfor gikk det slikt det gikk?
• Hvordan kan vi bruke erfaringene for vårt videre arbeid?

Innledere:
Svein Sevje, norsk ambassadør i Libanon på det aktuelle tidspunktet
Tore Lindholm, Senter for menneskerettigheter