– Rydd opp i asylbarnkaoset Bjarne

0Shares

I tillegg til overrekkelsen ble det arrangert en asylløype utenfor Stortinget slik at forbipasserede kan prøve hvordan det er å være asylsøker.

Personene som har signert mener dagens behandling av asylsøkende barn er uakseptabel og de krever at barns rettigheter må bli ivaretatt i ny utlendingslov.

Med dagens praksis behandles asylsøkende barn som annenrangs barn. De får brutt sine rettigheter på mange områder. PRESS forventer at Bjarne Håkon Hanssen rydder opp, uttaler Heidi Brynildsen Grande, leder i PRESS.

– De siste årene har det gang på gang dukket opp enkeltsaker der barns rettigheter ikke er ivaretatt. Dessverre skyldes ikke disse sakene glipp i systemet, men er eksempler på et system som ikke ivaretar barns rettigheter. Vi trenger en varig løsning på problemet, ikke et lappeteppe av halvgode ideer. Barns rettigheter må ivaretas bedre i utlendingslovgivningen, uttaler Grande.

Hver dag opplever asylsøkende barn at sine rettigheter brytes. Et eksempel er lengeventende barn.
– Det er umenneskelig å røske opp barnas røtter etter at de har vært i Norge i lang tid og blitt integrert i lokalsamfunnene. Noen barn kjenner ikke andre land enn Norge, for dem er det å bli sendt hjem som å bli sendt til et fremmed land.

Det finnes langt flere eksempler på saker der Norge ikke behandler asylsøkende barn på en tilfredsstillende måte.

Norge utarbeider for øyeblikket en ny utlendingslov.
– Det er en kjempemulighet for å bedre situasjonen for asylsøkende barn. Gjennom å endre loven kan det skapes en varig og helhetlig endring for barna. Utlendingsloven er stedet hvor regjeringen må rydde opp, uttaler Grande.