Hjem Forfattere Artikler av Spør oss

Spør oss

Spør oss
16 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Mange har hørt at om man begår en kriminell handling, som oppdages, får man ”prikk på rullebladet”. Man har også hørt at dette kan skape problemer for deg senere i livet, f.eks. hvis du vil bli jurist eller reise til USA. Derimot er det uklart for mange hva dette...
Det følger av barneloven § 31 at barn har rett til å være med på å treffe avgjørelser om personlige forhold. Denne medbestemmelsesretten omtales gjerne som barns rett til å bli hørt. Det følger av barneloven at foreldre etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg en...
Jeg har i en av Utrops tidligere utgaver skrevet om forliksrådet. Som nevnt var dette en meglingsinstans hvor partene kunne møtes for å finne en løsning av en tvist. Forliksrådet kunne videre avsi dom mellom partene. Konfliktrådet er på mange måter lik forliksrådet, men da med den forskjell at den...
En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som inngås i en bestemt form. Ved ektepakt kan ektefelle bestemme hvordan formuesforholdene skal fordeles mellom dem. De fleste forbinder ektepakt med særeie på enkelte formuesgjenstander, enten fordi dette er noe den ene part hadde før ekteskapet eller fordi man ønsker å...
Det å reise sak for domstolene er dyrt og tidskrevende. På denne bakgrunn har man opprettet forliksrådet som meklingsinstans for partene. I det følgende skal jeg gi en oversikt over reglene for behandling av saker for forliksrådet. Hva er forliksrådet? Forliksrådet er den laveste instans i det norske domstolssystemet. Formålet er...
Alle personer over 18 år kan i følge arveloven opprette et testament for å fastsette hva som skal skje med de eiendeler hun/han etterlater seg ved sin død. Råderetten Har testator (dvs. den som oppretter et testament) verken barn eller ektefelle kan han råde over hele sin formue i testament. En...
Påskeferien er akkurat over, og de fleste av oss har nytt en velfortjent ferie, forhåpentligvis i en solvegg med en saftig appelsin mellom hendene. Og i løpet av mai har vi flere helligdager å se frem til. Men hvilke regler gjelder egentlig for oss arbeidstakere i tilknytning til de...
Alle forbrukere opplever at en vare de kjøper ikke svarer til forventningene. Mange kvier seg imidlertid for å klage på varen fordi man ikke er klar over hva slags rettigheter man som forbruker har i møte med en avvisende selger. Bestemmelser om dette følger av forbrukerkjøpsloven som gjelder når en...
Når en person dør etterlater vedkommende seg visse verdier. Hvordan disse verdiene skal fordeles mellom arvingene varierer fra land til land. I Norge har barna fått et spesielt vern ved at arvelateren (den avdøde) ikke kan disponere over den delen som barna har rett til å motta. Lik fordeling Etter norsk...
Paragraf 8 i kredittkjøpsloven gjør det mulig å fremme pengekrav mot kredittyter hvis du har kjøpt en mangelfull vare eller tjeneste på kreditt (lån gjennom f. eks. kredittkort). Men for at du skal kunne rette et krav til kredittyter etter kredittkjøpsloven § 8, må du ha handlet på kreditt,...