Zahir Athari

Author Recent Posts Ansikt i fokus Latest posts by Ansikt i fokus (see all) Sharam Alghasi - 19.10.2006 Marco Mota Da Veiga - 06.09.2006 Olta William Anoumou - 25.08.2006 I 26 dager førte Zahir Athari ordet for de sultestreikende afghanerne foran domkirkeplassen. Kampen er langt fra over. Hvorfor valgte dere en så drastisk metode som […]
Ansikt i fokus
Latest posts by Ansikt i fokus (see all)

I 26 dager førte Zahir Athari ordet for de sultestreikende afghanerne foran domkirkeplassen. Kampen er langt fra over.

Hvorfor valgte dere en så drastisk metode som sultestreik?
Det var håpløsheten som drev det fram. Det var da vi ikke så noen andre utveier, og vi ikke hadde annet håp. Vi er dømt til døden om vi vender tilbake, da vil vi i alle fall selv velge hvordan vi vil dø.

Hvordan har reaksjonene vært?
Vi har fått mye sympati og varme fra folk. Vi har blitt respektert som mennesker. Jeg tror folk forstod.

Hva gjør du om et år?
Jeg kan ikke tenke på det neste øyeblikket engang. Som flyktning er man nødt til å leve i nuet, man vet aldri hva som skjer. Jeg kan bli fengslet, deportert eller sendt på asylmottak. Helt fra jeg ble født i et land som var i krig, har jeg vært på flukt.

Hva har dere oppnådd?
I forhold til våre konkrete mål, er jeg ikke fornøyd. Men vi har oppnådd noe viktig; vi er i minnene til folk, vi er ikke lenger usynlige. Vi har gitt asylsøkere en stemme. Dette har ikke bare vært en protest mot den norske regjeringen, men mot hele systemet i verden i dag. Verden er ikke et sted for menneskeheten; det er drep eller bli drept. Det er millioner av flyktninger i verden i dag, mennesker som er på flukt og som ikke hører hjemme noe sted. For dem er alle steder utrygge. I tillegg har vi klart å lage et hull i den idylliske veggen av løgn som regjeringen prøver innbille folk; alt er ikke bare bra i Norge, det er folk som er stuet inne på asylmottak og som ikke har et verdig menneskeliv.

Hva skjer videre?
Det er nå det virkelige arbeidet begynner; vi må fortelle og forklare hvorfor vi gjorde som vi gjorde, og hvordan vår situasjon er. Vi må fortsette å kjempe. Det er mange av de sultestreikende som sliter med helsa, og står på bar bakke.

Fakta:
Det er i dag nær ti millioner mennesker i verden som befinner seg utenfor sitt lands grenser, og som ikke kan returnere på grunn av fare for å bli forfulgt, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Ved inngangen til 2004 bodde det om lag 100 000 mennesker i Norge som har kommet hit som flyktning eller som familiemedlem til en flyktning.
(Kilde: FN, Statiskisk Sentralbyrå)