Verden rundt

Author Recent Posts Verden rundt Latest posts by Verden rundt (see all) Verden rundt - 02.11.2006 Verden rundt - 05.10.2006 Dømt for hatkampanje En kanadisk domstol har dømt en mann til ni måneders fengsel fordi han nektet å slutte å spre hatmeldinger mot jøder, svarte og innvandrere over internett. Den føderale domstolen straffet Tomasz Winnicki […]
Verden rundt
Latest posts by Verden rundt (see all)

Dømt for hatkampanje
En kanadisk domstol har dømt en mann til ni måneders fengsel fordi han nektet å slutte å spre hatmeldinger mot jøder, svarte og innvandrere over internett. Den føderale domstolen straffet Tomasz Winnicki fra London, Ontario, for forakt av retten fordi han nektet å slutte å sende ut sitt ”motbydelige og nådeløse budskap om hat”. Winnicki er i trettiårene og kom til Canada som barn med sine foreldre. Han har beskrevet seg selv som Londons største hater. Dommer Konrad von Finckenstein, satte Winnicki i fengsel fordi han ignorerte en kjennelse om å slutte sin internettvirksomhet mens en klage mot ham ble behandlet i den kanadiske menneskerettighetskommisjonen. Rettsavgjørelsen regnes for å være enestående fordi det er uvanlig for mennesker å bli satt i fengsel uten en kriminell dom. Ingen har tidligere blitt dømt for forakt for retten for å ha nektet å adlyde en kjennelse om å slutte å spre hat over internett, forteller kommisjonens advokat Monette Maillet.

Føler seg ekskludert
Hinduer som bor i Storbritannia føler at de blir holdt utenfor alle antirasistiske foretak som skjer i landet. En undersøkelse blant 800 hinduer gjort av Hindu Forum of Britain tar opp det HFB kaller det første målrettede forskningsprosjektet om hinduer i Storbritannia. Rapporten ble lansert i midten av juli av statssekretær Ruth Kelly, som sier at den tar opp viktige stridsspørsmål mellom hindu grupper og regjeringen.
– Alle, inkludert statlige og offentlige tjenester, har en rolle i å hjelpe Storbritannia i å få et mer inkluderende samfunn basert på gjensidig respekt, toleranse og forståelse mellom folk av alle religioner, sa Kelly til BBC News i forbindelse med lanseringen av rapporten.
I følge Ramesh Kallidai, talsmann for Hindu Forum of Britain, viser rapporten at det tredje største trossamfunnet i Storbritannia fremdeles er ”ugunstig stilt og utsatt for diskriminering”.
– The Connecting British Hindus rapporten er en av de første kilder til autentisk og pålitelig informasjon som prøver å forstå noen av disse spørsmålene, sier Kallidai. Forskere fra Runnymede Trust som skrev rapporten viser at landets 500 000 hinduer er generelt sett godt integrerte, men at mange ikke liker betegnelsen asiatisk og foretrekker å bli kalt hinduer. Rapporten foreslår mer forskning om hinduer i landet, undervisning om religionen i skolene, og trening i media og ledelse for gruppene. I tillegg må hindukvinner få en sjanse til økt deltagelse i samfunnet. Hindugrupper må få støtte til å fremme en bedre forståelse av hindu tro, kultur og perspektiver, sies det i rapporten. Hinduorganisasjoner må få i gang en dialog med andre trossamfunn, spesielt muslimer. Robert Berkeley i Runnymede Trust håper at rapporten vil påvirke debatten omkring trossamfunnenes rolle i forhold til staten
–Ved å se på behovene til hinduene i Storbritannia håper vi at vi kan vise fram trossamfunn på en måte som gir et annet perspektiv og fremme hensiktsmessige reaksjoner, sier dr. Berkeley.

Barnemishandling i USA
Mer enn 50 % av alle bilder av barnemishandling kommer fra USA. En undersøkelse gjort av Internet Watch Foundation (IWF), en stiftelse basert i Storbritannia, viser at nesten 2500 amerikanske nettsteder hadde illegale bilder av barn. Noen av stedene hadde illegalt innhold som var tilgjengelig i opptil fem år etter at de var blitt anmeldt til myndighetene. Regjeringens advokat på saken, Alberto Gonzales, foreslo endringer i loven for å takle problemet. I juni sa en koalisjon av tekniske selskaper som Microsoft, Time Warner AOL, Yahoo, Earthlink United Online og The National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) at de hadde konkrete planer for å takle online barnemishandling.
IWF sier at grunnen til at USA har flest nettsteder med illegal innhold er at landet har flest ISPer og bruker internett mer enn noen andre land i verden.