Hvilke rettigheter har du med utenlandske håndverkere?

Author Recent Posts Alfredo Biamont Latest posts by Alfredo Biamont (see all) Etterlyser fokus på andre faktorer enn kultur og religion som årsaker til høy smitte - 22.04.2021 Sanitære kontrollregler styrkes i Oslo byggeplasser - 02.03.2021 Årets ERAS festival finner sted 24. og 25. august - 03.08.2019 Konkurranse fra utenlandske håndverkere er bra for kundene. […]

Konkurranse fra utenlandske håndverkere er bra for kundene. Når man bruker en håndverker, er det uansett nasjonalitet viktig å få brakt på det rene at vedkommende virkelig er en fagmann.
Det gir også en trygghet å sjekke Brønnøysund-registeret når det gjelder norske firma, og at det finnes et kontor og et telefonnummer/e-mail adresse som man kan nå vedkommende på. Når dette er gjort, er det lurt å innhente anbud. Da får man en bedre føling med markedet. I tillegg inngir det tillitt og seriøsitet når det skrives kontrakt – og er håndverkeren som tar initiativ til dette.
Man kan slippe mye krangling i ettertid dersom arbeidet er godt spesifisert, tidsplanen er fastlagt og prisen er angitt. Også problemer knyttet til tilleggsarbeid er viktig å få med i kontrakten.