Usselt svik mot afghanerne

1Shares
Latest posts by Hedvig Tømmerås (see all)

Du, Bjarne Håkon Hansen, er ansvarlig for at Nadjibollah Nasto, den 16. september i år ble deportert til Kabul.

Nadjibollah er 28 år og har sittet i norsk asylmottak i tre år, ni måneder og tre uker for å få avklart sin anke på utvisningsvedtak gjort i UDI. Du, Bjarne Håkon Hansen, ga Nadjibollah 5000 norske kroner med på ”reisen” for om mulig å forhindre offentliggjort tilbakemelding om at han var omkommet av ren nød, forårsaket av deportasjonen til Afghanistan du er ansvarlig for.

Du, Bjarne Håkon Hansen, vet at Nadjibollah ikke har slektninger i Kabul som kan gi ly og assistanse til å overleve. Nadjibollah valgte, som mange andre du har deportert til Kabul, å flykte fra Kabul til Pakistan for å leve i skjul for dine kollegaer i Pakistan.

Kabul angis av norske myndigheter som sikkert nok oppholdssted for sivilbefolkning.
Som krigsherre i Afghanistan vet du, Bjarne Håkon Hansen, at Kabul er en rasert by. Boliger er sønderskutt; infrastruktur ødelagt; skyhøye boligpriser er alt skapt av krigsherjingene. Deporterte flyktninger, uten slekt eller venner, som du gir 5 000 norske kroner med på ”reisen”, har ingen sjanse til å overleve på ”legalt” vis.

Du, Bjarne Håkon Hansen, visste da du sendte Nadjibollah Nasto til Kabul, at muligheten var stor for at han ble nødt til å søke utkomme i virksomhet du og andre betegner som terror. Nadjibollah har gjort det du visste han var nødt til for å overleve: Enten forlate Kabul, selge narkotika, prostituere seg eller jobbe for Taliban mot okkupasjonsmakten. Du, Bjarne Håkon Hansen, har gjort det lett for Taliban å rekruttere frigjøringshelter blant afghanere du ikke gir beskyttelse i Norge.

Du, Bjarne Håkon Hansen, var med på å gi afghanske asylsøkere og det øvrige folket her i landet løfte om at ingen afghanske asylsøkere uten tilknytning til Kabul skulle deporteres før utgangen av dette året. Denne lovnaden ble gitt som resultatet av sultestreiken afghanerne gjennomførte. Den ble avsluttet 20. juni i år.

Tross dette, Bjarne Håkon Hansen, er du ansvarlig for at tempoet av deportasjonen, også etter 20. juni i år, bare øker selv med sterk kritikk av handlemåten til norske utlendingsmyndigheter. Velbegrunnet kritikk kommer ikke bare fra asylsøkerorganisasjonene, men også fra FNs høykommissær for flyktninger. Den norske regjerings hevn over afghanske asylsøkere etter sultestreiken er et usselt svik.

Somrene 2004 og 2005 oppholdt jeg meg noen uker i Kabul. Jeg besøkte en frivillig returnert flyktning som hadde familie med tak over hodet i byen.

I området jeg oppholdt meg, var 70 prosent av bebyggelsen utbombet. Ruinene etter krigsherrenes bombardement, var bybildet i Kabul. I alle disse ruinene bodde det folk. Du, Bjarne Håkon Hansen, vet at ruinene i Kabul er blitt flere det siste året.

Jeg så reportasjer på afghansk TV fra teltleire utenfor Kabul by. I disse teltleirene oppholdt det seg titusener av afghanere. Gråtende, fortvilte mødre og fedre tryglet om mat til barna. Du, Bjarne Håkon Hansen, vet at forholdene i Kabul og Afghanistan går fra å være jævlig til enda jævligere.

Flyktningene i teltleirene jeg så tv-bilder fra for et år siden, levde en forkommen tilværelse. De hadde vendt tilbake til ingenting, med ingenting. Du, Bjarne Håkon Hansen, vet at forholdene har forverret seg betydelig også det siste året.

Afghanistans flyktningeminister, Uwstad Akhbar, har bedt deg, Bjarne Håkon Hansen, om å innfri løftene du ga afghanske flyktninger om å stoppe deportasjonene til Kabul. Du, Bjarne Håkon Hansen, tillegger deg innsikt nok til i siste nummer av den flerkulturelle avisa Utrop å hevde at tilbakevendingen av 4,5 millioner. afghanere etter at Taliban mistet makta, er et uttrykk for at det er trygt for de fleste å vende tilbake. Du tillater deg å legge til grunn at trygghet for tilbakevending er årsak til at tilbakevendingen fortsetter den dag i dag.

Afghanerne i Norge er asylsøkere. De som kom hit etter 2003, får i hovedsak ikke innvilget asyl. Disse har stor frykt for din myndighetsutøvelse.
Du, Bjarne Håkon Hansen, uttrykker deg på en slik måte i siste nummer av Utrop at det er på grunn av utsiktene til utdanning og arbeid og et liv med materielle mangler langt dårligere enn i Norge som gjør det vanskelig for afghanske asylsøkere å akseptere retur!
Du, Bjarne Håkon Hansen, viser makt og handlekraft, og du øker tempoet i deportasjonene.

Du, statsminister Jens Stoltenberg, er øverste ansvarlige for at afghanske flyktninger i Norge deporteres til det helvete okkupasjonen av Afghanistan har medført.
Du, statsminister Jens Stoltenberg, vet hvilken angst dette sprer blant de afghanske flyktningene i Norge etter at de ble klar over hvilket svik og represalie de blir utsatt for etter sultestreiken i sommer.

Du, statsminister Jens Stoltenberg, er en av krigsherrene i Afghanistan. Som okkupant har du et åpenbart motiv for deportasjonen av flyktninger fra landet du er med å okkupere; du har et opplagt motiv for ikke å reagere på velbegrunnet kritikk av din handlemåte.