Vil ha bedre klageordninger

Det er ikke korrekt som avisen skriver at departementet arbeider med å få på plass et kvitteringssystem.
Anne Rygh Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet.
Latest posts by Anne Rygh Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet. (see all)

I samarbeid med Politidirektoratet arbeider Justisdepartementet med å få på plass bedre klageordninger og registrering av klager mot politiet, inkludert klager på bakgrunn av påstått etnisk diskriminering fra politiets side.

I brev datert 24. 05. 2006 skriver statsråden følgende til Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD):

“Erfaringsmessig kan forholdet mellom politiet og personer med etnisk minoritetsbakgrunn lett bli anstrengt. I sitt brev av 2. desember 2002 skriver politidirektøren at politiet åpenbart har utfordringer og oppgaver å løse i forhold til etniske minoriteter. Etter min mening er dette en situasjon som ikke lar seg løse en gang for alle. Målet bør derfor være at problemene ikke skal få lov til å eskalere og komme ut av kontroll. Jeg har tro på at vi bør fokusere på tre områder for å få dette til:

1. Grundig og pågående opplæring av politiets tilsatte i mangfoldsproblematikk og etikk.
2. Kontinuerlig, konstruktiv dialog med etniske minoriteter og deres representanter.
3. Gode klageordninger hvor enkeltpersoner blir hørt dersom de er misfornøyde med politiets oppførsel.

Politiet har iverksatt to forskningsprosjekt/undersøkelser på forholdet mellom politiet og etniske minoriteter. Resultatene av det ene forventes å foreligge i løpet av sommeren 2006, det andre på vårparten 2007. Siden vi ikke har solid og etterprøvbar dokumentasjon på at politiet er uforholdsmessig i sin behandling av personer med etnisk minoritetsbakgrunn vil jeg avvente resultatene av disse undersøkelsene før jeg vurderer om det er nødvendig å sette inn andre tiltak enn de som er beskrevet over.”